Hovedseksjon

Introduksjonsprogrammet - "Intro"

Klassene er fordelt etter forventet progresjon ut ifra bl.a. deltakernes skolebakgrunn (spor 1, 2 og 3), og de er også fordelt etter språknivå mellom under A1 til B2.

Nybegynnere tilbys intensiv opplæring i norsk og samfunnskunnskap med undervisning fem dager i uken. Når man har nådd A1 i språknivå (etter omtrent 6 måneder på spor 2), overføres deltakerne til egne språkpraksisklasser.

I språkpraksisklassene er det klasseromsundervisning mandager, tirsdager og fredager. Onsdager og torsdager er deltakerne i praksis i regi av bydelen. Lærerne samarbeider tett med programrådgivere i bydelene om oppfølging av den enkelte deltaker.

Oslo VO Rosenhof VO tilbyr følgende:
- Klasser med undervisning i fem dager i uken fordelt etter progresjon og språknivå under A1.
- Klasser fordelt etter språknivå mellom A1 og B2 som kombinerer klasseromsundervisning og språkpraksis på spor 1 og spor 2.
- Noen introduksjonsdeltakere med raskere progresjon har tilbud i ordinære klasser.