Hovedseksjon

Deltakerråd

Oslo VO Rosenhof har ett deltakerråd for deltakere på forberedende voksenopplæring (FVO), ett deltakerråd for deltakere på introduksjonsprogrammet og ett deltakerråd for deltakere på norskopplæring og arbeidsformidling. Det arbeides i tillegg med å etablere deltakerråd på grunnskolen og videregående. 

Det er viktig at deltagere er med på å bestemme over sin skolehverdag. Sånn skal det være i et demokratisk samfunn.

Deltakerrådets mandat er å sikre deltakerrepresentasjon og medbestemmelse i ulike prosesser. På møtene tas det opp nye ideer eller noe som deltagerne ønsker å endre på i klassen eller på skolen. Det ligger ingen begrensing i hvilke saker deltagerråd kan ta opp, men i hovedsak dreier det seg om forhold som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser. Deltakerråd kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Det er likevel slik at deltakerråd representerer alle deltakere ved skolen, og de vedtak som deltakerråd gjør, er et uttrykk for deltagakernesvilje. På den måten har deltakerne innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak deltagerrådene gjør.

Les mer om deltakerråd/elevråd på https://www.elevråd.no

Ønsker du å være med i deltakerråd kan du kontakte følgende:
Åse Fjeld for deltakere på videregående: ase.fjeld@osloskolen.no
Samina Akhtar Begum for deltakere på FVO: samina.begum@osloskolen.no
Lene Løge Almqvist for deltakere på grunnskole for voksne: lene.almqvist@osloskolen.no
Siri Høie for deltakere i norskopplæringen: siri.hoie@osloskolen.no