Studiekompetanse

Bilde av Osterhaus gate 22

VGS-tilbudet på Oslo VO Rosenhof gjelder for deltakere som har søkt studieforberedende eller yrkesfag via ordinær innsøking til videregående, men som ikke får plass på Oslo VO Sinsen pga. inntakskrav. Oslo VO Servicesenter behandler VGS-søknader. Deltakere som har 2 i norsk skriftlig (til jul) fra GS/FVO eller som ikke har tatt norskprøve B1 skriftlig / lagt ved prøvebevis sluses til VGS på Rosenhof. Deltakere som testes til under B1, sluses også til VGS på Rosenhof. (Søkere som skårer til B1 eller karakteren 3 i norsk etter test/kartlegging får heller ikke plass på Sinsen)

Voksenrett

Voksne som har fullført grunnskole, men ikke videregående skole, har lovfestet rett til gratis videregående opplæring.

Les mer om voksenrett

23/5-regelen

Du kan oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen dersom du oppfyller disse kravene:

• er 23 år eller eldre det året du søker
• kan dokumentere fem års utdanning, militærtjeneste, omsorg for barn og/eller arbeidspraksis
• består de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag

Dersom du skal ta alle seks fagene bør du beregne to år, med tre fag hvert år. Det er mulig å ta alle fagene over ett år, men erfaringsmessig er det ikke mange som lykkes med et så intensivt opplæringsløp. Deltakere som har fullført VGS i hjemlandet, men trenger norsk og engelsk for å få studiekompetanse og studere i Norge, får også tilbud på Rosenhof over to år.

Les mer om 23/5-regelen

Forsterket opplæring før yrkesfag (ettårig)

Rosenhof tilbyr et 1-årig kurs til deltakere som har søkt ulike yrkesfag, men som fikk under B1 i norsk fra kartlegging på Oslo VO Servicesenter. Målet er å styrke deltakerne i noen av fellesfagene før overgang til yrkesfag på Oslo VO Sinsen. Fellesfagene for voksne som tar yrkesfaglige utdanninger består av norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Dette året får deltakerne forsterket og tilpasset opplæring i norsk og engelsk, og de får undervisning i og fullfører matte 1P-Y og samfunnsfag. Deltakerne blir altså ferdige med to fag før de begynner på Sinsen, det er en fordel.

Ved Oslo VO Sinsen må man beregne 2 år for å ta alle fagene. Tilbudene i de ulike fagene har ulik varighet, det er f.eks. vanlig å ta norsk og engelsk over 2 år, men fagene kan tas over 1 år dersom deltakerne har god kompetanse i faget fra før.

Etter året på forsterket opplæring overføres deltakerne automatisk til Oslo VO Sinsen.

Yrkesfag på Oslo VO Sinsen

Opplæring ved Oslo VO Rosenhof foregår på dagtid i Osterhaus' gate 22.