Hovedseksjon

Studieforberedende

Bilde av Osterhaus gate 22

VGS-tilbudet på Oslo VO Rosenhof gjelder for deltakere som har søkt studieforberedende eller yrkesfag via ordinær innsøking til videregående, men som ikke får plass på Oslo VO Sinsen pga. inntakskrav. Oslo VO Servicesenter behandler VGS-søknader. Deltakere som har 2 i norsk skriftlig (til jul) fra GS/FVO eller som ikke har tatt norskprøve B1 skriftlig / lagt ved prøvebevis sluses til VGS på Rosenhof. Deltakere som testes til under B1, sluses også til VGS på Rosenhof. Søkere som skårer til B1 eller karakteren 3 i norsk etter test/kartlegging får heller ikke plass på Sinsen.

Oslo VO Rosenhof har 2 ulike klassetyper: 

1. Studieforberedende klasse med de 6 fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, historie og naturfag. Dette går over 2-år.
Undervisning for deltagere som startet før 2022 foregår på dagtid i Osterhaus' gate 22. Undervisning for deltagere som starter i 2022 vil foregå på dagtid i Dynekilgata 10.

2. Norsk og engelsk-klasse: Deltagerne dekker kravet til generell studiekompetanse med utdanning fra et annet land, og trenger å dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Dette går over 2-år.
Undervisning for deltagere som startet før 2022 foregår på dagtid i Osterhaus' gate 22. For deltagere som starter i 2022 vil norskundervisning foregå på kveldstid i Dynekilgata 10 og engelskundervisning på kveldstid i Trondheimsveien 2. 

23/5-regelen

Du kan oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen dersom du oppfyller disse kravene:

• er 23 år eller eldre det året du søker
• kan dokumentere fem års utdanning, militærtjeneste, omsorg for barn og/eller arbeidspraksis
• består de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag

Dersom du skal ta alle seks fagene bør du beregne to år, med tre fag hvert år. Det er mulig å ta alle fagene over ett år, men erfaringsmessig er det ikke mange som lykkes med et så intensivt opplæringsløp. Deltakere som har fullført VGS i hjemlandet, men trenger norsk og engelsk for å få studiekompetanse og studere i Norge, får også tilbud på Rosenhof over to år.

Les mer om 23/5-regelen