Hovedseksjon

Slik søker du videregående for voksne

Søknadskjema finner du her: https://servicesenter.oslovo.no/dette-tilbyr-vi/videregaende/slik-soker-du/

Hvis du trenger hjelp med å fylle ut søknaden, kan du:

  • Kontakte rådgiver på din skole
  • Se informasjonsfilm om å søke videregående her

Søknadsfrister

1. februar (hovedinntak) for å starte i august.
1. oktober (begrenset tilbud) for å starte i januar.