Hovedseksjon

Slik søker du videregående for voksne

Alle deltagere som ønsker å søke på videregående opplæring må fylle ut søknadskjema som finnes på Servicesenteret sin hjemmeside. Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Sinsen tilbyr videregående opplæring. Det er Servicesenteret som sender søkere til den rette skoles venteliste basert på norsknivået. Deltakere som har rett på videregående skole og som har 2 i norsk skriftlig (til jul) fra grunnskole/forberedende voksenopplæring eller som ikke har tatt norskprøve B1 skriftlig får tilbud på Oslo VO Rosenhof.

Slik søker du

Slik søker du videregående for voksne

Søknadsfrister
Du kan sende inn søknad hele året, men Oslo VO forholder seg til to søknadsfrister:
1. februar for oppstart i august (hovedoppstart)
1. oktober for eventuell oppstart i januar (færre tilbud)

Trenger du hjelp med å fylle ut søknaden så kan du ta kontakt med rådgiver ved skolen. Dersom du ikke er deltaker ved Rosenhof så må du kontakte Servicesenteret eller skolen du går på.