Slik søker du videregående for voksne

Alle deltagere som ønsker å søke på videregående opplæring må via servicesenteret. Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Sinsen tilbyr videregående opplæring. Det er servicesenteret som sender søkere til den rette skoles venteliste basert på norsknivået.

Slik søker du

Slik søker du fag for studiekompetanse

Slik søker du yrkesfaglige utdanningsprogram

Søknadsfrister
Du kan sende inn søknad hele året, men Oslo VO forholder seg til to søknadsfrister:
1. februar for oppstart i august (hovedoppstart)
1. oktober for eventuell oppstart i januar (færre tilbud)