Hovedseksjon

Slik søker du videregående for voksne

Søknadsskjema finner du her

https://servicesenter.oslovo.no/dette-tilbyr-vi/videregaende/slik-soker-du/

Søknadsfrister 

1. februar (hovedinntak) for å starte i august. 

1. oktober (begrenset tilbud) for å starte i januar. 

 

Trenger hjelp med å fylle ut søknaden? 

Er du usikker på hvilke muligheter du har? 

- Ønsker du å studere på høgskole eller universitet, men mangler fag for å få generell studiekompetanse?  

 

Ta kontakt med rådgiver på din skolehttps://rosenhof.oslovo.no/for-deltakere/RosenhofVO/vare-radgivere/  

 

Se informasjonsvideo om å søke videregående for voksne her.