Hovedseksjon

Rett til videregående opplæring for voksne

Retten til videregående opplæring for voksne, «voksenrett», ut fra opplæringsloven, gjelder søkere som oppfyller disse tre kravene:

  • Er 25 år (fyller 25 i søknadsåret) eller eldre
  • Har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
  • Har ikke fullført videregående skole som gir yrkes- eller studiekompetanse i Norge. (Det betyr at personer med videregående utdanning fra andre land som ikke blir godkjent i Norge kan ha rett til videregående opplæring.)

Søkere som ikke har rett kan også søke, og kan få opptak hvis det er ledige plasser på den opplæringen de har søkt på.

Søkere må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Videregående opplæring i Oslo VO

Ordinær videregående opplæring i Oslo er på Oslo VO Sinsen og Oslo VO Rosenhof. VGS-tilbudet på Oslo VO Rosenhof gjelder for deltakere som har søkt studieforberedende eller yrkesfag via ordinær innsøking til videregående, men som ikke får plass på Oslo VO Sinsen pga. inntakskrav. Oslo VO Servicesenter behandler VGS-søknader. Deltakere med rett til videregående som har 2 i norsk skriftlig (til jul) fra grunnskole/forberedende voksenopplæring eller som ikke har tatt norskprøve B1 skriftlig tilbys plass ved Oslo VO Rosenhof. Søkere som skårer til B1 eller karakteren 3 i norsk etter test/kartlegging får heller ikke plass på Sinsen.

For å søke videregående opplæring i Oslo, må du være bosatt i kommunen. Oslo-adressen må være registrert i folkeregisteret. Vi anbefaler alle søkere å melde adresseendring til Posten, i tillegg til Folkeregisteret.

Alle voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet i studiekompetanse og den teoretiske delen av yrkesopplæringen. Men merk at elever som trenger læreplass selv må skaffe læreplassen.