Hovedseksjon

Rett til videregående opplæring for voksne

Retten til videregående opplæring for voksne, «voksenrett», ut fra opplæringsloven, gjelder søkere som oppfyller disse tre kravene:

  • Er 25 år (fyller 25 i søknadsåret) eller eldre
  • Har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
  • Har ikke fullført videregående skole som gir yrkes- eller studiekompetanse i Norge. (Det betyr at personer med videregående utdanning fra andre land som ikke blir godkjent i Norge kan ha rett til videregående opplæring.)

Søkere som ikke har rett kan også søke, og kan få opptak hvis det er ledige plasser på den opplæringen de har søkt på.

Søkere må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Videregående opplæring i Oslo VO

Ordinær videregående opplæring for voksne i Oslo foregår på flere ulike skoler.

VGS-tilbudet på Oslo VO Rosenhof gjelder for deltakere som har søkt studieforberedende eller yrkesfag via ordinær innsøking til videregående, og som enten har testet til under B1 eller fått karakteren 2 i norsk. Det er resultatet på søknadstidspunktet som gjelder.

For å søke videregående opplæring i Oslo, må du være bosatt i kommunen. Oslo-adressen må være registrert i Folkeregisteret. Vi anbefaler alle søkere å melde adresseendring til Posten, i tillegg til Folkeregisteret.