Hovedseksjon

Skills 2.0

For å få inn innspill fra ansatte ble det arrangert en work shop i Dynekilgata 2.mars. Ansatte med ulike roller ved de ulike VO senterne deltok, både rådgivere, fagkonsulenter, frivillighetskoordinator, tjenesteutvikler, lederstøtte, språkpraksiskoordinator, karriereveiledere lærere og ledere. Forsker Dorothy Sutherland Olsen fra NIFU, som jobber med uformell kompetanse, holdt foredrag om kompetansepolitikk. Deretter ble det gjennomført gruppearbeid. Gruppearbeidet fokuserte på hvordan uformell kompetanse kartlegges, hvordan vi kan få til bedre samarbeid om uformell kompetanse i og på tvers av hele Oslo Voksenopplæring, og hvordan vi samspiller med arbeidsgivere.
Dette blir fulgt opp i en ny work shop hvor eksterne samarbeidspartnere, som arbeidsgivere, kobles på. Denne work shopen skal arrangeres den 15.6.22 Prosjektperioden frem til sommeren. Da skal da utarbeides en anbefaling fra prosjektgruppen i forhold til om dette er et område Oslo VO bør satse mer på og i hvilken retning satsningen skal gå.