Hovedseksjon

Rett til grunnskoleopplæring

Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i opplæringslova § 4A-1

Alle voksne som ikke har grunnskole fra Norge eller tilsvarende fra andre land, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til grunnskole.

Du må ha lovlig opphold i Norge for å ha rett til grunnskole.
Du må ha folkeregistrert adresse i Oslo for å kunne søke grunnskole i Oslo.

Du kan lese mer om voksnes rett til grunnskole her.

Omorganisering av GS.jpg

Bilde av Trondheimsveien 2

Grunnskole - ofte stilte spørsmål

Opplæringssted:

Trondheimsveien 2 

Hvor søker jeg om plass på grunnskole?

Innsøkingen er på Oslo VO Servicesenter. Hvis du går på norskkurs på Rosenhof, og ønsker plass på grunnskole, kan du snakke med inntakskonsulent på skolen. 

Hvor mange inntak i året er det på grunnskole på Rosenhof?

Det er to inntak i året - august og januar.

Hvor lenge må jeg vente på svar?

Det er lange ventelister på grunnskole på alle VO-skolene i Oslo. Alle som får plass blir kontaktet av skolen.

Hva med engelskkurs?

Voksne som har grunnskole, men ikke har hatt engelsk som fag, kan få plass i egne engelskklasser.

Inntaket til engelskkurs følger grunnskolens inntak. Det er to inntak i året- august og januar.

Når er undervisningen?

Undervisning på dagtid: kl. 08.3014.45 (fra 8 til 20 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen).

Undervisning på kveldstid: kl.16.3019.50 (12 timer per uke). 

Kontakt:

postmottak@osloskolen.no

NB! Merk e-posten med Rosenhof grunnskole. 
Telefon: 22 38 77 00 Tast 2 for Trondheimsveien 2