Hovedseksjon

Norskopplæring i foreldrepermisjon

svarthvitt bilde av ansiktet til en gutt

Formålet med undervisning i foreldrepermisjon er å vedlikeholde norskkunnskapene gjennom permisjonen, øke nettverk, samt gi kunnskap og trygghet i foreldrerollen i Norge. Dette vil gjøre det enklere å kunne fortsette et opplæringsløp etter endt permisjonstid

Målgruppe
Deltakere kan ha norskkompetanse på ulike nivåer. Kurstilbudet vil nå rette seg mot, i prioritert rekkefølge:
• Kvinner og menn i foreldrepermisjon fra introduksjonprogrammet.
• Kvinner og menn i foreldrepermisjon som ikke er deltakere i introduksjonsprogrammet, men som har norskrettigheter.
• Gravide introdeltakere som har permisjon grunnet helseplager i svangerskapet
• Deltakere i VO uten norskrettigheter som har permisjon fra grunnskole eller videregående. Alle som deltar må imidlertid være registrert hos Oslo VO Servicesenter. Det telles fire norsktimer pr kurs for de som omfattes av den tidligere introduksjonsloven. Vi ønsker å kunne tilby opplæring til alle som ønsker det, og det vil være løpende inntak gjennom året. Tilbudet er byomfattende, og kvinner og menn fra alle bydeler i Oslo er velkomne.

Omfang og struktur                                                                                      Opplæringen består av et kurs på fire skoletimer to dager pr uke.

Mandager og onsdager fra kl. 10:00 - 14:00.                                               

Innhold                                                                                                     

Det er to lærerressurser og barna er sammen med foreldre. Det blir fokus på muntlig pedagogikk med relevante temaer i undervisningen. Det legges opp til aktiviteter som er relevant for foreldre i permisjon, for eksempel besøk på helsestasjon, i åpen barnehage, på babysang, på kulturtilbud eller deltagelse på fysisk aktivitet.

Hensikten er å trygge i foreldrerollen og få informasjon om ulike tilbud i foreldrepermisjon i Oslo. Dermed ønsker vi senke terskelen for å delta aktivt som forelder i lokalsamfunnet.

Informasjon og påmelding

Påmelding: Send en mail med navn og fødselsdato på aktuelle deltakere til fagkonsulent Irina Gabrielsen irina.gabrielsen@osloskolen.no

Ønsker du ytterligere informasjon om innholdet i kurset, kan du ta kontakt med kurskoordinator anita.tellnes@osloskolen.no