Hovedseksjon

Språkopplæring i foreldrepermisjon.

svarthvitt bilde av ansiktet til en gutt

Undervisningen inngår i ordinær drift i opplæringstilbudet ved skolen, og følger skoleruta. Formålet med undervisning i barselpermisjon er å vedlikeholde norskkunnskapene gjennom permisjonen, øke nettverk, samt gi kunnskap og trygghet i foreldrerollen i Norge. Dette vil gjøre det enklere å kunne fortsette et opplæringsløp etter endt permisjonstid

Målgruppe
Høsten 2022 utvider kapasiteten. Deltakere kan ha norskkompetanse på alle nivåer. Kurstilbudet vil nå rette seg mot, i prioritert rekkefølge:
• Kvinner og menn i barselpermisjon fra introduksjonprogrammet.
• Kvinner i barselpermisjon som ikke er deltakere i introduksjonsprogrammet, men som har norskrettigheter.
• Gravide introdeltakere som har permisjon grunnet helseplager i svangerskapet
• Deltakere i VO uten norskrettigheter som har permisjon fra grunnskole eller videregående ved Oslo VO. Alle som deltar må imidlertid være registrert hos Oslo VO Servicesenter. Det telles fire norsktimer pr kurs for de som omfattes av den tidligere introduksjonsloven. Vi ønsker å kunne tilby opplæring til alle som ønsker det, og det vil være løpende inntak gjennom året. Tilbudet er byomfattende, og kvinner og menn fra alle bydeler i Oslo er velkomne.


Omfang og struktur
Opplæringen består av to ulike kurs på fire skoletimer hver. Det er mulig å melde seg på ett eller begge kursene.
Tirsdager fra kl. 10:15 - 14:00 utenfor skolen. Barna er sammen med foreldrene, og det legges opp til aktiviteter som er relevant for foreldre i permisjon, for eksempel besøk helsestasjon, åpen barnehage, babysang, kulturtilbud eller fysisk aktivitet. Hensikten er å trygge i foreldrerollen, og få informasjon om ulike tilbud i foreldrepermisjon i Oslo, og bistand til aktivt å besøke dem. Dermed ønsker vi senke terskelen for å delta aktivt som forelder i lokalsamfunnet. Etter utvidelsen kan hjemmeværende foreldre med barn opp til tre år være med på tilbudet. Aktiviteten ledes av pedagog ved Rosenhof.
Onsdager fra kl. 10:15 - 14:00 blir det klasseromsundervisning med barnepass. Det er to lærere, og legges opp til to parallelle kurs med ulikt norsknivå. Det vil veksle mellom klasseromsundervisning, undervisning med barnepass og ulike aktiviteter. For dette tilbudet med barnepass settes det en maksimal aldersgrense for 18 måneder. Det serveres felles lunsj.

Informasjon og påmelding

Påmelding: Send en mail med navn og fødselsdato på aktuelle deltakere til fagkonsulent Linda Skanke. Her kan du presisere om du vil delta på et eller begge kurs linda.skanke@osloskolen.no.

Ønsker du ytterligere informasjon om innholdet i kurset, kan du ta kontakt med kurskoordinator anita.tellnes@osloskolen.no  eller kurslærer Ida Karoline Hildre ida.hildre@osloskolen.no