Hovedseksjon

Morsmålsbasert norskopplæring

«Morsmålsbasert norskopplæring» er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo VO Skullerud, Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Helsfyr. Prosjektet er finansiert av Delprogram sysselsetting.  Prosjektperioden varer fra februar 2022 til juli 2023.

Oslo VO Helsfyr er prosjekteier med Helene Aarem som prosjektleder.

I dette prosjektet utprøves og piloteres ulike modeller for morsmålsstøttet opplæring og veiledning. Målgruppe er deltakere med lite skolebakgrunn og lavt språknivå, og som er langt unna fast arbeid. Morsmålsopplæringen skal sørge for at deltakeren forstår hvorfor og hvordan man skal lære og øve for å bli god i språket eller faget. 

Prosjektleveranse i juli 2023 skal være ferdige modeller for morsmålsbasert norskopplæring og en rapport om erfaringer med bruk av Leap Learning i morsmålsstøttet opplæring.

Pilotene jobber med ulike metoder:

• Morsmålslærere gir gruppeundervisning parallelt på norsk og arabisk/somali
• Språkhjelper-tilbud
• Leap Learning-verktøyet i norsk og de respektive språkene blir brukt aktivt i undervisningen
• Morsmålsstøtte til deltakere på møter mellom hjelpeapparatet (Nav) og voksenopplæringa

Kontaktpersoner:

Oslo VO Helsfyr:               Helene Aarem, helene.aarem@osloskolen.no

Oslo VO Rosenhof:            Hilde Lyngroth Selsing, hilde.selsing@osloskolen.no

Oslo VO Skullerud:           Gunvor Foldøy, gunvor.foldoy@osloskolen.no