Grunnskole – innhold og nivå

I alle fag arbeider deltakerne med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon. Opplæringen følger Kunnskapsløftet 20.

Målet for opplæringen er å gi deltakere kompetanse i enkeltfag eller deler av fag og/eller grunnleggende ferdigheter som basis for livslang læring.

Grunnskoleopplæringen er inndelt i ulike nivåer: 

Nivå 1 – lære å lese:

Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk

Nivå 2–4 – trene på å lese:

Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk. Opplæringen henter temaer fra samfunnsfag og naturfag

Nivå 5–7 – lese for å lære:

Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. 

Nivå 8–10 – grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap mot grunnskoleeksamen:

Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter, særlig på skriftlige ferdigheter og fagkunnskap i fagene fra 5-7. Nivå 8-10 undervises på Oslo VO Helsfyr.


Hvilket nivå deltakerne plasseres på i grunnskoletilbudet er avhengig av resultatene etter testing på Oslo VO Servicesenter og/eller kartlegging på skolene. Målet er raskest mulig progresjon.

Omorganisering av grunnskolen for voksne

I løpet av skoleåret 2021 omorganiseres grunnskolen for voksne. Omorganiseringen vil påvirke fag og timefordeling. Målsetningen er å tilby deltagerne et mer tilpasset opplæringsløp. 

 

Bilde av Trondheimsveien 2

Grunnskole - ofte stilte spørsmål

Hvor søker jeg om plass på grunnskole?

Innsøkingen er på Oslo VO Servicesenter. Hvis du går på norskkurs på Rosenhof, og ønsker plass på grunnskole, kan du snakke med rådgiver på skolen. 

Hvor mange inntak i året er det på grunnskole på Rosenhof?

Det er fem inntak i året - januar, februar, april, august og oktober.

Hvor lenge må jeg vente på svar?

Det er lange ventelister på grunnskole på alle VO-skolene i Oslo. 

Hva med engelskkurs?

Voksne som har grunnskole, men ikke har hatt engelsk som fag, kan få plass i egne engelskklasser.

Når er undervisningen?

Undervisning på dagtid: kl. 08.3014.45 (fra 8 til 24 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen).

Undervisning på kveldstid: kl.16.3019.50 (fra 8 til 24 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen).

 

Vurdering og eksamen

Deltakere vurderes etter kompetansemålene i læreplanverket Kunnskapsløftet (K20). Kompetansen den voksne skal oppnå skal gi basis for livslang læring.

 

Voksne må fullføre og ha vurdering i fagene for å få grunnskolevitnemål.

Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring.