Hovedseksjon

Grunnskole – innhold og nivå

Skoleåret 2022/2023 vil Oslo VO Rosenhof tilby følgende opplæring for voksne som har fått innvilget rett til opplæring i grunnskolefag eller grunnleggende ferdigheter.

Opplæringen er delt inn i to løp. Den enkeltes opplæringstilbud vil bli utformet basert på deltakers mål for opplæringen, progresjon i opplæringsløpet og deltakers behov for tilrettelegging.

Omorganisering av GS.jpg

Skolen har opplæringstilbud både på dag- og kveldstid.
Tilbudet avhenger av bevilninger og pålegg fra byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) og endringer kan forekomme før semesterstart.

 

Planlagte opplæringstilbud på dagtid

 

Utdanningsrettet løp

For deltakere som har som grunnskoleeksamen som mål og kapasitet til både skole og eget arbeid.
Heltidstilbud består av 8 timer norsk, 3 timer matematikk, 3 timer naturfag, 3 timer samfunnsfag og 3 timer engelsk. For deltakere som trenger tilrettelegging vil det være mulig å ta enkeltfag. Deltakere som går på dette tilbudet må delta aktivt i opplæringen.

Grunnleggende løp

For deltakere som ønsker å bli bedre i muntlig norsk, lesing, skriving, grunnleggende matematikk og digitale ferdigheter for å kunne få jobb eller forberede seg til utdanningsrettet løp.
En klasse vil ha fokus på helse og fysisk aktivitet for deltakere som vil lære mer norsk og samtidig ta vare på egen helse.
Opplæringstilbudet er på 20 eller 10 timer avhengig av hva som er målet med opplæringen og hvor mye kapasitet du har til å delta i opplæringen.

Arbeidsrettetløp

Skolen tilbyr ett 12 timers kurs i arbeidsrettet norsk for deltakere som allerede har deltatt i arbeidsrettet opplæring skoleåret 2021/2022. Kurset er ikke åpent for nye deltakere.

Norskopplæring for deltakere på Laget Quo Vadis

Laget Quo Vadis er et samarbeid mellom Oslo VO Rosenhof og NAV Grünerløkka og er et byomfattende tilbud for deltakere med lite skolebakgrunn som ønsker å komme ut i arbeid.
Søkere som vil inn i dette tilbudet må ta kontakt med sin veileder i NAV som videreformidler søknad til Laget Quo Vadis.

 


Planlagte opplæringstilbud på kveldstid

 

Skoleåret 2022/2023 vil Oslo VO Rosenhof ikke tilby opplæringen i utdanningsrettet løp. Deltakere som ønsker alle fem grunnskolefagene vil overføres til Oslo VO Helsfyr
Oslo VO Rosenhof vil ha følgende opplæringstilbud på kveld dette skoleåret:

Grunnleggende løp
12 timer norsk med fokus på muntlig språk for deg som er rundt A1 og vil bli flinkere til å snakke norsk.
12 timer norsk med fokus på lesing og skriving for deg som er rundt A1 i norsk og trenger å bli bedre til å lese og skrive i jobben eller for å gå mer på skole.
12 timer norsk og arbeidslivskunnskap for deg som er rundt A2 og ønsker å lære mer norsk på grunn av jobb. Undervisningen har hovedvekt på lesing, lytting og muntlig og jobber med temaene du trenger for å nå B1.
8 timer norsk og 4 timer engelsk for deg som trenger å bli flinkere til å lese og skrive norsk, og kunne grunnleggende engelsk på grunn av jobb.

Engelskkurs
8 timer engelsk for deg som trenger engelsk for å kunne søke videregående skole for voksne. Du må være på A2 muntlig i norsk og beherske grunnleggende læringsstrategier for å følge progresjonen i kurset.

 

Bilde av Trondheimsveien 2

Grunnskole - ofte stilte spørsmål

Opplæringssted:

Trondheimsveien 2 

Hvor søker jeg om plass på grunnskole?

Innsøkingen er på Oslo VO Servicesenter. Hvis du går på norskkurs på Rosenhof, og ønsker plass på grunnskole, kan du snakke med inntakskonsulent på skolen. 

Hvor mange inntak i året er det på grunnskole på Rosenhof?

Det er to inntak i året - august og januar.

Hvor lenge må jeg vente på svar?

Det er lange ventelister på grunnskole på alle VO-skolene i Oslo. Alle som får plass blir kontaktet av skolen.

Hva med engelskkurs?

Voksne som har grunnskole, men ikke har hatt engelsk som fag, kan få plass i egne engelskklasser.

Inntaket til engelskkurs følger grunnskolens inntak. Det er to inntak i året- august og januar.

Når er undervisningen?

Undervisning på dagtid: kl. 08.3014.45 (fra 8 til 20 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen).

Undervisning på kveldstid: kl.16.3019.50 (12 timer per uke). 

Kontakt:

postmottak@osloskolen.no

NB! Merk e-posten med Rosenhof grunnskole. 
Telefon: 22 38 77 00 Tast 2 for Trondheimsveien 2

Vurdering og eksamen

Deltakere vurderes etter kompetansemålene i læreplanverket Kunnskapsløftet (K20). Kompetansen den voksne skal oppnå skal gi basis for livslang læring.

Voksne må fullføre og ha vurdering i fagene for å få grunnskolevitnemål.

Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring.