Grunnskole – innhold og nivå

Omorganisering av grunnskolen for voksne

I løpet av skoleåret 2021 omorganiseres grunnskolen for voksne. Omorganiseringen vil påvirke fag og timefordeling. Målsetningen er å tilby deltagerne et mer tilpasset opplæringsløp.

Opplæringstilbudet til deltakeren defineres ut fra resultatet på kartlegging på Oslo VO Servicesenter og/eller kartlegging på skolene. Målet er raskest mulig faglig progresjon for enten arbeid eller videre opplæring.

Ny tilbudsstruktur:

Klassestruktur på grunnskolen

 

 

Bilde av Trondheimsveien 2

Grunnskole - ofte stilte spørsmål

Opplæringssted:

Trondheimsveien 2 

Hvor søker jeg om plass på grunnskole?

Innsøkingen er på Oslo VO Servicesenter. Hvis du går på norskkurs på Rosenhof, og ønsker plass på grunnskole, kan du snakke med inntakskonsulent på skolen. 

Hvor mange inntak i året er det på grunnskole på Rosenhof?

Det er to inntak i året - august og januar.

Hvor lenge må jeg vente på svar?

Det er lange ventelister på grunnskole på alle VO-skolene i Oslo. 

Hva med engelskkurs?

Voksne som har grunnskole, men ikke har hatt engelsk som fag, kan få plass i egne engelskklasser.

Når er undervisningen?

Undervisning på dagtid: kl. 08.3014.45 (fra 8 til 20 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen).

Undervisning på kveldstid: kl.16.3019.50 (fra 8 til 12 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen).

Kontakt:

postmottak@ude.oslo.kommune.no 

NB! Merk e-posten med Rosenhof grunnskole. 
Telefon: 22 38 77 00 Tast 2 for Trondheimsveien 2

Vurdering og eksamen

Deltakere vurderes etter kompetansemålene i læreplanverket Kunnskapsløftet (K20). Kompetansen den voksne skal oppnå skal gi basis for livslang læring.

Voksne må fullføre og ha vurdering i fagene for å få grunnskolevitnemål.

Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring.