Hovedseksjon

Grunnskole – innhold og nivå

Omorganisering av grunnskolen for voksne

I løpet av skoleåret 2021 omorganiseres grunnskolen for voksne. Omorganiseringen vil påvirke fag og timefordeling. Målsetningen er å tilby deltagerne et mer tilpasset opplæringsløp.

Opplæringstilbudet til deltakeren defineres ut fra resultatet på kartlegging på Oslo VO Servicesenter og/eller kartlegging på skolene. Målet er raskest mulig faglig progresjon for enten arbeid eller videre opplæring.

Ny tilbudsstruktur:

Oppstartløpet

 • Fulltid 20 timer
 • Grunnleggende opplærig i lesing, skriving og muntlige ferdigheter
 • Karriereveiledning
 • Opplæringen skal legge grunnlag for veiledning for videre opplæring
 • For nye deltagere

 

Praktisk norsk

 • Deltid 8 eller 10 timer
 • Grunnleggende ferdigheter og norsk språk
 • For deg som ønsker å bli bedre i norsk og utvikle ferdigheter du trenger i hverdagen eller for videre opplæring og jobb

Fra januar 2022 vil dette tilbudet kun være på dagtid.

 

Utdanningsrettet løp

 • Fulltid 20 timer
 • Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag
 • For deg som har som mål å ta grunnskoleeksamen og har mulighet til å være på skolen fulltid og jobbe mye med skolearbeid hjemme (minst 10 timer i uken)
 • Deltagere med mer enn 20 % fravær i andre klasser vil ikke få plass på utdanningsrettet løp

 

Arbeidsrettet løp

 • Fulltid 20 timer
 • Norsk og arbeidslivskunnskap
 • For deg som øsnker å styrke norskferdighetene for å komme i arbeid. Du må ha norsknivå opp mot A2, ha kapasitet til å være på skolen 20 timer og ha en kontaktperison hos NAV
 • Deltagere med mer enn 20 % fravær i andre klasser vil ikke få plass på arbeidsrettet løp.
 • Deltagere som deltar i kvalifiseringsprogrammet kan søke opptak gjennom sin veileder
Bilde av Trondheimsveien 2

Grunnskole - ofte stilte spørsmål

Opplæringssted:

Trondheimsveien 2 

Hvor søker jeg om plass på grunnskole?

Innsøkingen er på Oslo VO Servicesenter. Hvis du går på norskkurs på Rosenhof, og ønsker plass på grunnskole, kan du snakke med inntakskonsulent på skolen. 

Hvor mange inntak i året er det på grunnskole på Rosenhof?

Det er to inntak i året - august og januar.

Hvor lenge må jeg vente på svar?

Det er lange ventelister på grunnskole på alle VO-skolene i Oslo. Alle som får plass blir kontaktet av skolen.

Hva med engelskkurs?

Voksne som har grunnskole, men ikke har hatt engelsk som fag, kan få plass i egne engelskklasser.

Når er undervisningen?

Undervisning på dagtid: kl. 08.3014.45 (fra 8 til 20 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen).

Undervisning på kveldstid: kl.16.3019.50 (12 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen). Fra januar 2022 vil det ikke lenger være tilbud om praktisk norsk på kveld.

Kontakt:

postmottak@osloskolen.no

NB! Merk e-posten med Rosenhof grunnskole. 
Telefon: 22 38 77 00 Tast 2 for Trondheimsveien 2

Vurdering og eksamen

Deltakere vurderes etter kompetansemålene i læreplanverket Kunnskapsløftet (K20). Kompetansen den voksne skal oppnå skal gi basis for livslang læring.

Voksne må fullføre og ha vurdering i fagene for å få grunnskolevitnemål.

Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring.