Hovedseksjon

Digitale læreverk

Forlaget, Fagbokforlaget, har gjort noen digitale læreverk gratis ut skoleåret. 

Ett av læreverkene er GRIP – grunnskole på lett norsk. Grip dekker grunnskolefagene samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk. Verket kombinerer grunnskolefag og språkopplæring. Lærestoffet er presentert på lett norsk, men med faglig tyngde og relevans. Gjennom bøkene utvikles både faglig forståelse og språklig progresjon. 

Bibliotekarene kommer med flere lenker i nærmeste fremtid.