Hovedseksjon

Caritas

Caritas Norge er en humanitær, frivillig stiftelse. I Norge arbeider Caritas særlig med integreringsspørsmål, og har et fokus på å hjelpe innvandrere til deltakelse i arbeidslivet, til navigering i det norske samfunnet og kompetansehevende tiltak. 

Samarbeidet mellom Oslo VO Rosenhof og Caritas går ut på at Rosenhof informerer sine kursdeltakere om Caritas sine tilbud, kartlegger deltakernes dataferdigheter før jobbsøkerkurs hos Caritas Norge, har kontakt med Caritas om mulighet for skreddersydde kurs/foredrag, og sender over informasjon om kandidater som ønsker å kobles sammen med en fadder i arbeidslivsfadderordningen, og Caritas tilbyr jobbsøkerkurs til aktuelle kandidater fra Rosenhof og tilpasser kursene etter deltakernes behov og digitale ferdigheter, tar i mot og vurderer kandidater som ønsker å delta på "Møteplass for jobbsøkere", kobler kandidater sammen med faddere i arbeidslivsfadderordningen og gir oppfølging underveis, og undersøker muligheten for å tilby leksehjelp.