Hovedseksjon

Oslo VO Rosenhof satser i Erasmus +

Erasmus + logo. Enriching lives, opening minds

Ledergruppa har som mål at Oslo VO Rosenhof skal være en attraktiv samarbeidspartner for organisasjoner som jobber med voksenopplæring og integrering. Samarbeidsprosjekter skal støtte opp om organisasjonens arbeid med å nå målene i strategiske plan og bidra til sosial mobilitet. I samarbeid med fagforeningene ønsker vi å etablere forutsigbare rammer for ansatte som bidrar inn i samarbeid med eksterne partnere, enten det er lokalt eller internasjonalt.

En viktig aktør innen internasjonalisering av utdanning er Erasmus+ programmet. Gjennom programmet kan vi søke midler til konkrete prosjekter med internasjonalt samarbeid, og vi kan søke midler til utveksling og kompetanseheving i Europa.

Høsten 2020 søkte skolen om Erasmus+ akkreditering som voksenopplæringssenter med ønske om å utforske mulighetene som ligger i utveksling for ansatte og deltakere. I søknaden la vi til grunn at vi i løpet av de neste årene skal implementere nye læreplaner for alle opplæringsløp, og at det i dette arbeidet er viktig å hente inspirasjon fra samarbeidspartnere for å lykkes med å utvikle Rosenhof som voksenopplæringssenter.

Akkrediteringen gjelder ut 2027 og åpner for at vi hvert år søker midler til ulike utvekslingsaktiviteter som jobbskygging, kurs eller gjesteundervisning for ansatte, og utveksling for deltakere. For skoleåret 2022/23 har vi søkt om midler til at 30 stykker kan dra på kurs og 10 stykker kan dra på jobbskygging. Søknaden er nå til behandling og vi får svar i midten av mai.

Dersom du har et ønske om å dra på kurs eller jobbskygging kan du undersøke muligheter for kompetanseheving og søke etter samarbeidspartnere på: https://epale.ec.europa.eu/nb, eller ta kontakt med Erasmus-koordinator Lene Almqvist (lene.almqvist@osloskolen.no) som kan videreformidle kontakt til eksisterende samarbeidspartnere. Skolen dekker utgifter til kursavgift, reise og opphold i henhold til tildelingen fra HKdir/Erasmus samt vikarutgifter.