Hovedseksjon

Norskopplæring og formidling for arbeidssøkere med høyere utdanning

Oslo VO Rosenhof

Kurset passer for deg med innvandrerbakgrunn og høyere utdanning, med behov for norskopplæring på høyere nivå og hjelp til å finne en relevant jobb.

Målet med kurset er todelt: Du skal bestå norskprøve på høyere nivå (B2/C1). I tillegg er målet at du kommer i relevant jobb – og selvsagt helst i en stilling som samsvarer med din kompetanse og ditt utdanningsnivå.

På kurset får du arbeidsrettet norskopplæring på høyere nivå og med rask progresjon. Du vil også få bistand til å søke relevante jobber, bygge nettverk, selge inn din kompetanse til mulige arbeidsgivere, samt nyttig informasjon om arbeidsmarkedet for ulike høykompetanseyrker. All undervisning og veiledning er individuelt tilpasset.

På kurset vil du utføre aktiviteter rettet mot bedrifter og nettverk, både for å skaffe jobb og for å opprette nettverk, og ikke minst for å finne informasjon om hvor din kompetanse er overførbar.

Kurset inneholder også en kortvarig praksisperiode hos en relevant arbeidsgiver. Det forventes at du selv driver prosessen med å finne praksisplass, men med bistand etter behov. Praksisplassen skal gi deg muligheten til å få en fot innenfor norsk arbeidsliv og øke mulighetene dine for relevant jobb. Du vil i praksisperiode få jobbe med norskferdighetene dine, vise din kompetanse på en arbeidsplass og øke sjansen for å få jobb. Praksisperioden vil også gi deg en fersk referanse.

Hvem kan få kurstilbud?
For å delta på dette kurset må du:
- ha minimum bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høyskole
- være motivert for å ha praksis og klar for å få jobb
- både kunne jobbe selvstendig og i gruppeprosesser
- være motivert for å jobbe intensivt med å forbedre dine norskferdigheter, både gjennom undervisning og ved å praktisere språket på praksisplassen
- ha muntlige og skriftlige norskferdigheter på minimum B1-nivå

Varighet:
Inntil 26 uker. Dette inkluderer undervisning og praksis. Som hovedregel er det en uke ferie i forbindelse med påske, 3 uker i juli (uke 28-30) og en uke i forbindelse med jul. 
Tid: Mandag –fredag kl.09-15.

Hvordan søker du?
Det er NAV som eier kurset. For å søke om plass på kurset må du kontakte ditt lokale NAV kontor og be dem søke om plass gjennom NAV Tiltak.
Det neste kurset starter 15.april 2024.