Hovedseksjon

Bli vikar hos oss

Oslo VO Rosenhof trenger til enhver tid en oppdatert pool med tilkallingsvikarer. Alle aktuelle tilkallingsvikarer blir ansatt på rammekontrakter og skal først og fremst dekke skolens behov for vikarer ved korttidsfravær. Kompetanse som skolen trenger på de ulike avdelingene og bygg, er knyttet til den opplæringen som til enhver tid er på de ulike avdelingene.

Dersom du ønsker å søke om å bli vikar på Rosenhof, send en søknad med CV til e-post postmottak.rosenhof.oslovo@osloskolen.no.