Hovedseksjon

Bli vikar hos oss

Oslo VO Rosenhof trenger til enhver tid en oppdatert pool med tilkallingsvikarer. Alle aktuelle tilkallingsvikarer blir ansatt på rammekontrakter, og skal først og fremst dekke skolens behov for vikarer ved korttidsfravær. Kompetanse som skolen trenger på de ulike avdelingene og bygg, er knyttet til den opplæringen som til enhver tid er i de ulike byggene.

Kontakt Marte Tiller på e-post marte.tiller@osloskolen.no dersom du ønsker å være tilkallingsvikar ved Oslo VO Rosenhof. Vi ser frem til å høre fra deg.