Hovedseksjon

Alternative ways 2

EU

Det stilles nå stadig flere krav til innvandrere når det gjelder ferdigheter og språk for å få varig opphold og arbeidstillatelse i mange europeiske land. Flere steder i Europa tilbys voksenopplæring i stor grad av frivillige organisasjoner, som ønsker tilgang på læringsaktiviteter som kan bidra til at flere får mulighet til å tilegne seg nødvendige ferdigheter for å kunne etablere seg og bli en del av det europeiske samfunnet. Dette prosjektet ønsker å bidra med metodikk og forslag til læringsaktivitet som bidrar til utvikling av individet og fellesskapet.  Prosjektet har som mål og inspirere samt kurse ulike aktører som jobber med opplæring av målgruppen, og som ønsker å lære mer om metode og aktiviteter. Det skal også utvikles et egenvurderingsverktøy for deltakere.

 

Alternative Ways 2 bygger på det første prosjektet AW 1 der det ble utviklet læringsaktiviteter for språkutvikling. Læringsaktivitetene er publisert på ulike språk og ment som en støtte til undervisningspersonell som jobber med språklæring. www.alternativeways.eu . De eksisterende aktivitetene oversettes nå til norsk.

 

Høsten 2023 har vi arbeidet med fase tre av prosjektet hvor vi har gjennomført en strukturert utprøving av læringsaktivitetene med forskjellige deltakergrupper. Våren 2024 går vi gang med fase fire som er å oversette alle aktiviteter til flere språk og lage en digital plattform med alle prosjektets aktiviteter og ressurser tilgjengelig på flere språk.  Vi som deltar i prosjektet kommer fra ulike regioner av Europa og vi forventer at denne øvelsen vil være spennende, lærerikt og kanskje krevende.

 

I juni inviterer vi til arrangement hvor vi viser resultatet av prosjektet så langt og deler erfaringer. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om prosjektet.

 

 

Varighet

Vår 2023 - vår 2024  

Prosjekteiere: 

Storytelling Centre

Sammarbeidspartnere:

Go!

Arbeit und Leben

CervoGO

Oslo Voksenopplæring Rosenof

rosenhof.oslovo.no

AKROS

Lokalt prosjektgruppe

Fra Rosenhof:

Gunhild Norman Christensen

Avdelingsleder

Anette Stølsdokken Østern

Nina Hauger

Finansiering:

Gjennom EU sitt Erasmus program.

Hva skjer i prosjektet:

Våren 2023

Oppstart av prosjektet

Utvikling av læringsaktiviteter

15.–16. mai prosjektmøte i Oslo

Høsten 2023

Lokal utprøving av læringsaktiviteter og egenvurderingsverktøy

Våren 2024

26.–27. februar prosjektmøte i Düsseldorf

Gjøre læringsaktivitetene tilgjengelig digitalt

Utvikle kurspakker for undervisningspersonell som vil bruke materiellet