Hovedseksjon

Alternative ways 2

EU

Det stilles nå strengere og strengere krav til innvandrer når det gjelder ferdigheter og språk for å få varig opphold og arbeidstillatelse i mange europeiske land, og opplæringsbehovet er stort. Flere steder i Europa tilbys voksenopplæring i stor grad av frivillige organisasjoner som ønsker tilgang på læringsaktiviteter som kan bidra til at flere får mulighet til å tilegne seg nødvendige ferdigheter for å kunne etablere seg i Europa. Dette prosjektet ønsker å bidra med metodikk og forslag til læringsaktivitet som bidrar til utvikling av grunnleggende ferdigheter, kursing av undervisningspersonell og et egenvurderingsverktøy for deltakere.

Alternative ways 2 bygger på et tidligere prosjekt hvor målet var læringsaktiviteter for språkutvikling. Læringsaktivitetene er publisert på ulike språk og ment som en støtte til undervisningspersonell som jobber med språklæring. www.alternativeways.eu De eksisterende aktivitetene oversettes nå til norsk.

Det nye prosjektet vil fokusere på grunnleggende ferdigheter og utvikling av et selvevalueringsverktøy som skal hjelpe den lærende til å vurdere egen læring for å kunne ta stilling til hva hen må fortsatt må øve på, og det skal utvikles kurs for undervisningspersonell som ønsker å lære mer om metode og aktiviteter.

Første fase i prosjektet blir å konkretisere hva de ulike partnerne legger i begrepet grunnleggende ferdigheter, og starte idemyldring rundt aktuelle læringsaktiviteter. Vi som deltar i prosjektet kommer fra ulike regioner av Europa og vi forventer at denne øvelsen vil være spennende, lærerikt og kanskje krevende.

 

 

Varighet

Vår 2023 - vår 2024  

Prosjekteiere: 

Storytelling Centre

Sammarbeidspartnere:

Go!

Arbeit und Leben

CervoGO

Oslo Voksenopplæring Rosenof

rosenhof.oslovo.no

AKROS

Lokalt prosjektgruppe

Fra Rosenhof:

Lene Løge Almqvist

Avdelingsleder

Gunhild Norman Christensen

Avdelingsleder

Anette Stølsdokken Østern

Nina Hauger

Finansiering:

Gjennom EU sitt Erasmus program.

Hva skjer i prosjektet:

Våren 2023

Oppstart av prosjektet

Utvikling av læringsaktiviteter

15.–16. mai prosjektmøte i Oslo

Høsten 2023

Lokal utprøving av læringsaktiviteter og egenvurderingsverktøy

Våren 2024

26.–27. februar prosjektmøte i Düsseldorf

Gjøre læringsaktivitetene tilgjengelig digitalt

Utvikle kurspakker for undervisningspersonell som vil bruke materiellet