Driftsstyret

Driftsstyret kan uttale seg om skolens styringsdokumenter og har et overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som er viktige på skolen. Driftsstyret har møter ca 6-8 ganger i året, og møtene ledes av rektor.

Driftsstyrets oppgaver er i hovedsak:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer.
  • å vedta strategisk plan for skolen.
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver.
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser.
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering.

Driftstyrets medlemmer

Driftsstyret ved Oslo VO Rosenhof består av:

 

Driftstyreleder:

Jon Helge Løken 

Eksterne representanter:

Tarik Demirovic 

Victor Hansen 

Vara for ekstern epresentant:

Flemming Løstegaard Hagen 

Ansatt-representanter:

Kjersti Sandbo

Åse Fjeld

Vara for ansatt-representant:

Eva Bech

Valborg Svanå

Deltaker-representanter:

 

Vara for deltaker-representant:

 

Møteplan for driftsstyret Oslo VO Rosenhof

Driftsstyrets møteplan 2019:

Mandag 21. januar

Mandag 11. mars

Mandag 13. mai

Mandag 3. juni

Mandag 16. september

Mandag 4. november

Mandag 2. desember

 

Alle møtene er i Dynekilgata 10, og starter kl. 17.00