Driftsstyret

Driftsstyret kan uttale seg om skolens styringsdokumenter og har et overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som er viktige på skolen. Driftsstyret har møter ca 6-8 ganger i året.

Driftsstyrets oppgaver er i hovedsak:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftstyrets medlemmer

Driftsstyret ved Oslo VO Rosenhof består av:

 

Driftstyreleder:

Victor Hansen 

Eksterne representanter:

Toril Fidje Amundsen

Ansatt-representanter:

Kjersti Sandbo
Åse Fjeld

Vara for ansatt-representaner:

Siri Høie
Gun Elisabeth Alfheim

Deltaker-representanter:

Eden Mekonnen
Yulia Sazonova

Vara for deltaker-representanter:

Suraj Ghimire
Baraa Al Mohammed

Møteplan for driftsstyret Oslo VO Rosenhof

Driftsstyrets møteplan 2021:

Mandag 11. januar

Mandag 8. mars

Mandag 10. mai

Mandag 14. juni

Mandag 20. september

Mandag 1. november

Mandag 6. desember

Alle møtene er i Dynekilgata 10, og starter kl. 17.00