Driftsstyret

Driftsstyret kan uttale seg om skolens styringsdokumenter og har et overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som er viktige på skolen. Driftsstyret har møter ca 6-8 ganger i året, og møtene ledes av rektor.

Driftsstyrets oppgaver er i hovedsak:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer.
  • å vedta strategisk plan for skolen.
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver.
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser.
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering.