Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret kan uttale seg om skolens styringsdokumenter og har et overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som er viktige på skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker.

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole.

Driftsstyret har møter ca 6-8 ganger i året.

Driftsstyrets oppgaver er i hovedsak:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Referater fra driftsstyremøtene er offentlige dokumenter. Ta kontakt med fungerende rektor Ylva Drage for å få tilgang til dokumentene. Dersom du er ansatt, finner du driftsstyrereferatene på SharePoint/Felles for skolen/Råd og utvalg/Driftsstyre.

Det er mulig å ta kontakt med driftsstyrets medlemmer dersom man har saker en mener bør behandles i driftsstyret.

Driftstyrets medlemmer

Driftsstyret ved Oslo VO Rosenhof består av:

 

Driftstyreleder:

Victor Hansen (UiO)
E-post: victor.hansen@iln.uio.no

Eksterne representanter:

Toril Fidje Amundsen (NAV)
E-post: toril.fidje.amundsen@nav.no

Stine Camilla Johansen (UiO)
E-post: s.c.johansen@iln.uio.no

Ansattrepresentanter:

Kjersti Sandbo

E-post: kjersti.sandboe@osloskolen.no

Gun Elisabeth Alfheim
E-post: gun.alfheim@osloskolen.no

Elin Vally Gabrielsen                                                                                                                      elin.gabrielsen@osloskolen.no

Vara for ansattrepresentaner:

Siri Høie
E-post: siri.hoie@osloskolen.no

Deltagerrepresentanter:

Eden Mekonnen
E-post: edmea008@osloskolen.no

Baraa Al Mohammed
E-post: baala032@osloskolen.no

Vara for deltagerrepresentanter:
Mim Nishi
Jihad Al-Sabhawi
Azad Sheik Ibrahim 

Møteplan for driftsstyret Oslo VO Rosenhof

Mandag 20. september

Mandag 1. november

Mandag 6. desember

Alle møtene er i Dynekilgata 10, og starter kl. 17.00

Etter pandemien vil Driftsstyrets møter igjen være åpne møter med unntak av taushetsbelagte saker.