Kontakt oss

  • Kontortider Dynekilgata 08.00–11.00 og 11.45-14.00. Fredag 12.juli stenger resepsjonen 10.00. Resepsjonen i Dynekilgata er stengt i uke 28 og 29. Resepsjonene i Trondheimsveien er stengt i uke 25 - 32. Resepsjonen i Osterhaus' gate er stengt fra uke 25 - 31. (Fra høsten er åpningstidene i Trondheimsveien mandag til fredag 08.00-11.00 og 11.30-15.00, og i  Osterhaus' gate mandag til fredag 08.00-11.00 og 11.30-15.30.) Dynekilgata 08.00–11.00 og 11.45-14.00. Fredag 12.juli stenger resepsjonen 10.00. Resepsjonen i Dynekilgata er stengt i uke 28 og 29. Resepsjonene i Trondheimsveien er stengt i uke 25 - 32. Resepsjonen i Osterhaus' gate er stengt fra uke 25 - 31. (Fra høsten er åpningstidene i Trondheimsveien mandag til fredag 08.00-11.00 og 11.30-15.00, og i  Osterhaus' gate mandag til fredag 08.00-11.00 og 11.30-15.30.)
  • Telefon 22 38 77 00. Tast 1 for Dynekilgata, tast 2 for Trondheimsveien og tast 3 for Osterhaus' gate. Telefontid 08.00-11.00 og 11.30-15.00. 22 38 77 00. Tast 1 for Dynekilgata, tast 2 for Trondheimsveien og tast 3 for Osterhaus' gate. Telefontid 08.00-11.00 og 11.30-15.00.
  • Kontaktliste for skolen
  • E-post postmottak@ude.oslo.kommune.no
  • Kontaktliste for skolen
  • Besøks- og leveringsadresse Dynekilgata 10, Trondheimsveien 2 og Osterhaus' gate 22
  • Postadresse Oslo kommune, Utdanningsetaten, Oslo VO Rosenhof, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Kart

Epost til Rosenhof

postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk emnefeltet i e-posten med Rosenhof

Trondheimsveien 2

Stengt i uke 25 - 32
Sentralbord er åpent:
 08.00–11.00, 11.30–15.00

Telefon: 22 38 77 00, valg 2

Osterhaus' gate 22

Stengt i uke 25 til 31
Sentralbord er åpent:
 08.00–11.00, 11.30–15.00

Telefon: 22 38 77 00, valg 3