Family+ 2018–2020

Family + prosjektet er nå avsluttet. Dette prosjektet er presentert i et digitalt format med podcast og artikler. 

Les om prosjektet her.
Sjekk ut vår TODcast her.

Hverdagsintegrering er viktig for å utvikle fellesskap og sosiale nettverk mellom personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen. Målet er at innvandrere skal oppleve økt tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet. Dette er i tråd med regjeringens integreringsstrategi for 2019-2022. 

 

Eramus

Kontaktpersoner i Family+ prosjektet

Kontaktperson Oslo VO Rosenhof
Valborg Svånå
Prosjektleder
Epost: Valborg.svana@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 900 42 996

 

Kontaktperson Nav Stovner

Mari Nysæther
Seksjonsleder oppfølging Nav Stovner
Epost: mari.nysather@bsr.oslo.kommune.no
Mobil: 976 59 100