Hovedseksjon

Family+ 2018–2020

Family + prosjektet er nå avsluttet. Dette prosjektet er presentert i et digitalt format med podcast og artikler. 

Les om prosjektet her.

Hverdagsintegrering er viktig for å utvikle fellesskap og sosiale nettverk mellom personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen. Målet er at innvandrere skal oppleve økt tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet. Dette er i tråd med regjeringens integreringsstrategi for 2019-2022. 

 

Eramus