Slik søker du

  • Søker må være folkeregistret med adresse i Oslo.
  • Søker må møte personlig på Oslo VO Servicesenter og ha med dokumentasjon på lovlig opphold i landet og legitimasjon med bilde.
  • På Servicesenteret får søker en samtale med en inntakskonsulent som kartlegger tidligere skolegang og behovet for grunnskole. Samtale og kartlegging tar til sammen en til to timer.
  • Har søkeren rett til grunnskole, vil søkeren får tilsendt vedtak om rett til grunnskole fra Oslo VO Servicesenter.
  • Søker får tilbud med fag, timetall og nivå fra opplæringsstedet.
  • For mer informasjon kontakt Oslo VO Servicesenter