Slik søker du grunnskole for voksne

Timebestilling

Tirsdag, onsdag og torsdag bare for søkere med timeavtale. Søkere uten avtale kan bare komme for å søke kurs mandager («drop-in»). Uten avtale må du regne med litt ventetid. Bestill time her. 

Når du vil søke, må du ta med: 

 • Dokumentasjon på gyldig oppholdstillatelse i Norge
 • ID (legitimasjon) med bilde
 • ID (legitimasjon) eller brev som viser ditt DUF-nummer eller fødselsnummer
 • Kopi av prøvebevis for norskprøve (hvis du har)

Søknadsfrist

Du kan søke hele året. Det er inntak fem ganger i året på Rosenhofs grunnskoletilbud for voksne. 

Hva skjer når du søker grunnskole på Servicesenteret?

 • Innsøkingen er på Oslo VO Servicesenter for å søke grunnskole,
 • Du må regne med at det kan ta en time eller mer.
 • Du får en inntakssamtale og fyller ut et søknadsskjema. Søknadsskjemaet får du på Servicesenteret når du kommer for å søke. 
 • Du tar en test i norsk.
 • Testen i norsk og skolebakgrunnen din avgjør hvilket nivå du får opplæring på. Du kan ikke søke deg til et spesielt nivå. 

Hva skjer etter at du har søkt?

 • Du får først en bekreftelse fra Servicesenteret på at søknaden din er mottatt.
 • Du får deretter et brev som sier om du har rett til grunnskole eller ikke rett. 
 • Hvis du får plass på Rosenhof får du brev fra Rosenhof. Der står det også informasjon om tilbudet, hvilke fag du skal ta, hvor og når du skal møte.
 • Det er tilbud på dag- og kveldstid på Rosenhof.

 

Bilde av Osterhaus gate 22
Bilde av Trondheimsveien 2

Kontaktinformasjon, innsøking grunnskole

Oslo VO Servicesenter

Besøkadresse: 

Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr

Tlf: 23 47 00 00

 

Åpningstider for innsøking til grunnskole:

Mandag: Kl. 12.00–18.00. Mulighet for drop-in.
Tirsdag, onsdag og torsdag: Kl. 10.00–15.00. Kun timeavtale.
Fredag: Kl. 10.00-12.00: informasjon, ikke innsøkning. Telefontid 9.00–12.00.

 

Kontakt Oslo VO Rosenhof, avdeling grunnskole

Besøksadresse: Trondheimsveien 2
Tlf: 23 03 77 00

Innhold og nivå

Opplæringen følger Kunnskapsløftet 06.

Grunnskoleopplæringen er inndelt i ulike nivåer: 

 • Nivå 1 – lære å lese: Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk.
 • Nivå 2-4 – trene på å lese: Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk. Opplæringen henter temaer fra samfunnsfag og naturfag.
 • Nivå 5-7 – lese for å lære: Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. 
 • Nivå 8-10 – grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap mot grunnskoleeksamen: Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter, særlig på skriftlige ferdigheter og fagkunnskap i fagene fra 5-7.


Hvilket nivå deltakerne plasseres på i grunnskoletilbudet er avhengig av resultatene etter testing på Oslo VO Servicesenter og/eller kartlegging på skolene. Målet er raskest mulig progresjon.