Hovedseksjon

Forberedende til yrkesfag

Bilde av Osterhaus gate 22

Dette året får deltakerne forsterket og tilpasset opplæring i norsk og engelsk, og de får undervisning i og fullfører matte 1P-Y og samfunnsfag. Deltakerne blir altså ferdige med de to fagene matematikk og samfunnsfag før de begynner på Oslo VO Sinsen. I tillegg får de forbedret kunnskapene sine i norsk og engelsk.

Etter året på forsterket opplæring ved Oslo VO Rosenhof overføres deltakerne automatisk til videregående ved Oslo VO Sinsen. Hvor lang tid opplæringen på Oslo VO Sinsen tar varierer og er avhengig av deltakernes kompetanse og nivå.

Yrkesfag på Oslo VO Sinsen

Deltagere som startet i opplæringen før 2022 har undervisning på dagtid i Osterhaus' gate 22. Deltagere som starter i januar 2022 vil få opplæringen i Dynekilgata 10.