Hovedseksjon

Forberedende til yrkesfag

Bilde av Osterhaus gate 22

Målet med denne klassen, er å styrke deltakerne i fellesfagene norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag før overgang til yrkesfag på andre skoler i Oslo.

Dette året får deltakerne forsterket og tilpasset opplæring i norsk og engelsk, og de får undervisning i og fullfører matte 1P-Y og samfunnskunnskap. Deltakerne blir altså ferdige med de to fagene matematikk og samfunnskunnskap før de begynner på yrkesfag ved en av de andre skolene i Oslo. I tillegg får de forbedret kunnskapene sine i norsk og engelsk.

Etter året på forsterket opplæring ved Oslo VO Rosenhof overføres deltakerne automatisk til andre videregående skoler, og fullfører utdanningen sin der.