Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-logo

Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. 

Nasjonal sertifiseringsordning 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor.
For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må virksomheten oppfylle grunnleggende felles kriterier, kriterier til byggeier eller leietaker og bransjekriterier. Oslo VO Rosenhofer underlagt følgende bransje: videregående skoler, voksenopplæring og folkehøgskoler og kursarrangører. Du finner de branskjespesifikke kravene på Miljøfyrtån sine sider ved å velge kategorien "videregående / folkehøyskole".

Skolens klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.