Hovedseksjon

Klage på karakterer: klageskjema og frister

Klage på karakter

Det er viktig at du har kjennskap til rutiner ved eventuelle klager på standpunkt. Snakk med faglærer før du klager.
Ved klage på standpunkt må klageskjema for standpunkt fylles ut.
Klageskjema ligger i resepsjonen i Osterhausgata 22.

Klageskjemaet må leveres i resepsjonen, det vil si at e-post ikke er gyldig som klage.

Klagefrister

Klagefrist for både standpunkt og eksamen er 10 dager fra publiseringsdato/sensur.
Send klagen så raskt som mulig når du har bestemt deg for å klage og senest etter fristene nedenfor. Svar på klagen kommer normalt i august eller september.   

                                                                                               

Publisering av standpunktkarakterer er 9. juni kl. 10.00 skoleåret 2022/2023.
Ordinær klagefrist for standpunktkarakterer er innen 19. juni 2023.

Publisering av eksamenskarakterer er 22. juni kl. 10.00 skoleåret 2022/2023.
Ordinær klagefrist for eksamenskarakterer er innen 1. juli 2023.

Spesielt for Vg3: Hurtigklagefrist

Elever i Vg3 kan få sin karakterklage behandlet før sommerferien. Hurtigklager gjelder kun avgangselever som har søkt høyere utdanning via Samordna opptak.

Hurtigklagefristen er 48 timer etter offentliggjøring av standpunktkarakterene. Om eleven får medhold i klagen, skrives det ut nytt kompetansebevis.


Hurtigklagefrist for standpunktkarakterer (VG3) er 12. juni 2023 innen klokken 10.00.

Hurtigklagefrist for eksamenskarakterer (VG3) er 24. juni 2023 innen klokken 10.00.