Hovedseksjon

Klage på karakterer: klageskjema og frister

Klage på karakter

Det er viktig at du har kjennskap til rutiner ved eventuelle klager på standpunkt. Snakk med faglærer før du klager.
Ved klage på standpunkt må klageskjema for standpunkt fylles ut.
Klageskjema ligger i resepsjonen i Osterhausgata 22 og Dynekilgata 10.
Klageskjemaet må leveres i resepsjonen, det vil si at e-post ikke er gyldig som klage.


Klagefrister

Klagefrist for både standpunkt og eksamen er 10 dager fra publiseringsdato/sensur.
Send klagen så raskt som mulig når du har bestemt deg for å klage og senest etter fristene nedenfor. Svar på klagen kommer normalt i august eller september.  
Publisering av standpunkt er 16. juni skoleåret 2021/2022.
Ordinær klagefrist for standpunkt er 27. juni 2022.


Spesielt for Vg3: Hurtigklagefrist

Elever i Vg3 kan få sin karakterklage behandlet før sommerferien. Hurtigklagefristen er 48 timer etter offentliggjøring av standpunktkarakterene.
Hurtigklagefrist for standpunkt (VG3) er 20. juni 2022 klokken 09.00.
Merk: Hurtigklager gjelder kun avgangselever som har søkt høyere utdanning via Samordna opptak.