Hovedseksjon

Klage på karakterer: klageskjema og frister

Klage på karakter

Det er viktig at du har kjennskap til rutiner ved eventuelle klager på standpunkt. Snakk med faglærer før du klager.
Ved klage på standpunkt må klageskjema for standpunkt fylles ut.
Klageskjema ligger i resepsjonen i Osterhausgata 22.

Klageskjemaet må leveres i resepsjonen, det vil si at e-post ikke er gyldig som klage.

Klagefrister

Klagefrist for både standpunkt og eksamen er 10 dager fra publiseringsdato/sensur.
Send klagen så raskt som mulig når du har bestemt deg for å klage og senest etter fristene nedenfor. Svar på klagen kommer normalt i mars på våren eller august/september på høsten.   

Skoleåret 2023/2024                                                                           

Publisering av standpunktkarakterer: info kommer
Ordinær klagefrist for standpunktkarakterer: info kommer

Publisering av eksamenskarakterer: info kommer

Ordinær klagefrist for eksamenskarakterer: info kommer

 

Spesielt for Vg3: Hurtigklagefrist

Elever i Vg3 kan få sin karakterklage behandlet før sommerferien. Hurtigklager gjelder kun avgangselever som har søkt høyere utdanning via Samordna opptak.

Hurtigklagefristen er 48 timer etter offentliggjøring av standpunktkarakterene. Om eleven får medhold i klagen, skrives det ut nytt kompetansebevis.

Hurtigklagefrist for standpunktkarakterer (VG3): info kommer  

Hurtigklagefrist for eksamenskarakterer (VG3): info kommer