Hovedseksjon

Spisevenn – sykehjem som språktreningsarena

Som spisevenn er hovedoppgaven å samtale med beboerne under måltidet. Her skal spisevennene bidra til å skape god stemning og blant annet motivere beboerne til å spise mer. Spisevennene vil også bidra i andre praktiske gjøremål rundt måltidssituasjonen, som å lage i stand mat, dekke på, samt rydding og vasking etterpå. Deltakerne skal kontakte helsefaglig personale ved behov.

Deltakerne får en opplæring spesielt utviklet for prosjektet og spisevenn-rollen, etter modell fra opplæringen som gis deltakere i språkhjelperordningen, før de starter i praksis hos arbeidsgiver.

Ideen er at beboerne får ekstra støtte og omsorg uten at det krever helsefaglig kompetanse, og at deltakerne får språkpraksis med gode muligheter for å bruke det norske språket aktivt, samtidig som de får innblikk i og erfaring fra en del av norsk arbeidsliv med et antatt stort behov for arbeidskraft både nå og fremover.

I tillegg samarbeider vi med NAV Nordre Aker og NAV Grünerløkka om å utforme informasjonsmateriell om språkpraksisordningen i introduksjonsprogrammet til arbeidsgivere, slik at informasjon fra voksenopplæringen og NAV i størst mulig grad skal være felles og samordnet. Samarbeidet med Sykehjemsetaten gir oss god anledning til å kvalitetssikre at materiellet som utarbeides gir den informasjonen arbeidsgiver har behov for.

Prosjektet mottar tilskudd til utvikling av kvalifiserings- og Integreringstiltak fra IMDi.

Prosjektleder: Linda Moe: linda.moe@osloskolen.no

Prosjektmedarbeider/koordinator: Ida Karoline Lindstad Hildre: ida.hildre@osloskolen.no