Hovedseksjon

Muntlig læringsmetodikk

Bakgrunnen for prosjektet er at deltakere som mangler automatiserte lese – og skriveferdigheter møter store utfordringer i opplæringen. Noen lærere ved Oslo VO Rosenhof prøver ut om muntlig undervisning i avsatte enkelttimer, helt frakoblet skriftspråklig oppmerksomhet, kan fungere som en supplerende ressurs i språklæring og fagforståelse.  

Arbeidet med å finne fram til god og strukturert undervisningsmetodikk som samspiller med deltakernes muntlige læringsevner, har nå blitt til et prosjekt. Prosjektet skal munne ut i en erfaringsbasert veileder for muntlig læringsmetodikk i undervisningen. 

Vi håper at økt bruk av muntlig læringsmetodikk på sikt kan styrke deltakernes progresjon og utbytte av kvalifiseringen.

Hvis du er interessert i å prøve ut og komme med innspill på metodikken som utvikles, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Kontaktpersoner:                                                                                                                    Prosjektleder: Linda Moe: linda.moe@osloskolen.no  
Fagansvarlige: Inger Lise Sletten: 
inger.l.sletten@osloskolen.no                                             og Anne Modalsli Touré: anne.toure@osloskolen.no