Hovedseksjon

Norskkurs for ungdom 16-19 år

For informasjon om neste skoleår (2023/24), ta kontakt med Oslo VO Servicesenter eller Kuben videregående skole

Søkere må registrere seg på Oslo VO Servicesenter på Helsfyr. Telefonnummer dit er 23 47 00 00 og informasjon om timebestilling med mer finner du på nettsiden https://felles.oslovo.no/.  

Kuben VGS  https://kuben.vgs.no/