Hovedseksjon

Norskkurs for ungdom 16-19 år

Heidi Hofsmo

Avdelingen holder til på Stig skole, adresse er Garver Ytteborgs vei 145, 0977 Oslo, på Haugenstua.

Kontakttelefonen til avdeling Stig skole er 477 95 240.
Telefonen betjenes fra mandag til fredag mellom kl. 08.30 -15.30.                   

Se kartet nedenfor

Fotokreditt til Google Maps.                                                                                                             

Avdelingen tilbyr norskopplæring for ungdom fra 16 til 19 år med kort botid i Norge som allerede har søkt via Oslo VO Servicesenter.
Innhold:                                                                                                                                                   
Norskopplæringen følger "Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter". Kurset skal forberede elevene for inntak i ordinære Vg1-klasser, forberedende Vg1 eller grunnskoleopplæring for voksne året etter.
Organisering:
Elevene deles i klasser etter spor og nivå. Tilbudet følger vanlig skolerute. Elevene har ikke krav på støtte fra Lånekassen.
Bruk av rett til videregående opplæring:
Elever bruker ikke av retten mens de går på dette tilbudet.

Kart og veibeskrivelse til Stig skole