Hovedseksjon

Språkkafe og andre aktiviteter på Rosenhof

Norsktrening med Røde Kors i kantinen i kjelleren i Dynekilgata. 

Mandager klokken 14:00 - 15:00 

Det er begrenset antall plasser. Billetter deles ut i biblioteket i Dynekilgata fra klokken 12:00 på mandager. I språkkafeen kan man øve norsk muntlig på alle nivåer. Røde Kors sin frivillige er sertifiserte i en norsktreningsmetode utviklet i samarbeid med Kompetanse Norge. De sertifiserte norsktrenerne sørger for god stemning og at alle i gruppa får snakke.

Engelsk språkkafe med Caritas i kantinen i kjelleren i Dynekilgata. 
Torsdager klokken 12:00-13:30 
Her blir det anledning til å praktisere engelsk muntlig og bli kjent med andre i et internasjonalt miljø. Det er begrenset antall plasser. Påmeldingsliste henges opp utenfor kantinen samme uke.

Engelsk språkkafe med Caritas i kantinen i Trondheimsveien.
Tirsdager klokken 15:30-16:30
Her blir det anledning til å praktisere engelsk muntlig og bli kjent med andre i et internasjonalt miljø. Det er begrenset antall plasser. Påmeldingsliste henges opp utenfor rommene samme uke. Deltakere fra alle skolens filialer er velkomne. 

Har du spørsmål om tilbudene, kan du kontakte skolens frivillighetskoordinator Siri Høie på epost: siri.hoie@osloskolen.no