Hovedseksjon

IMDi - Språkhjelp gjennom språkstøttere 2015 - 2021

En språkstøtter er en deltaker med minimum A2 nivå muntlig, som kan hjelpe og støtte deltakere på spor 1 eller på grunnskolen på både norsk og eget morsmål i opplæringen. Dette gir nyttig støtte for innlærer samt læring og praksis for deltaker på spor 2 og 3. Deltakerne blir rekruttert, intervjuet og gjennomfører et 16 timers kurs før de går inn som språkstøtte i språkhomogene grupper og i ordinære klasser. Språkstøtterne skal ikke erstatte læreren, men skal sammen med lærer fungere som en støtte for deltakerne i undervisning. Forskning viser at opplæring på denne måten gir økt læring og raskere progresjon for deltakere med mangelfulle læringsstrategier. Det gir dessuten språkstøtterne en verdifull arbeidserfaring som de kan ha med seg videre inn i sin yrkeskarriere. Dette gir altså gevinst både for de som mottar språkhjelp og for de som gir den.
Skolen tegner i samarbeid med NAV praksiskontrakt med aktuelle kandidater, og gjennomfører praksisoppfølging på lik linje med andre praksisplasser.
Alle som har vært i praksis som språkstøttere får en attest og referanseperson på gjennomført kurs og periode for praksis.
Språkstøtte i språkhomogene morsmålsgrupper har fra januar 2018 vært et fast tilbud for de laveste nivåene på spor1 intro. I de språkhomogene gruppene undervises det med støtte av språkhjelpere som snakker både norsk og de respektive morsmålene.
Oslo VO Rosenhof, i samarbeid med Oslo VO Skullerud, har laget en nettside for lærere og andre aktører som ønsker å benytte språkstøtte i sin opplæring av voksne som lærer norsk.

Prosjektet har mottatt midler fra IMDI.

 

IMDi logo

Kontaktpersoner for Språkhjelp gjennom språkhjelperne

Lise Ann Gummesen
E-post: lise.gummesen@osloskolen.no

Nina Elise Hauger
E-post: nina.hauger@osloskolen.no

Randi Holand
E-post: randi.holand@osloskolen.no

Mariam Nodia
E-post: mariam.nodia@osloskolen.no