Hovedseksjon

Ønsker du språkpraksis? Bli språkhjelper ved Oslo VO Rosenhof!

En språkhjelper er en deltaker med minimum A2 nivå muntlig, som kan hjelpe og støtte deltakere på spor 1 eller på grunnskolen på både norsk og eget morsmål i opplæringen. Dette gir nyttig støtte for innlærer samt læring og praksis for deltaker på spor 2 og 3. Deltakerne blir rekruttert, intervjuet og gjennomfører et 16 timers kurs før de går inn som språkhjelper i språkhomogene grupper og i ordinære klasser. Språkhjelperne skal ikke erstatte læreren, men skal sammen med lærer fungere som en støtte for deltakerne i undervisning. Forskning viser at opplæring på denne måten gir økt læring og raskere progresjon for deltakere med mangelfulle læringsstrategier. Det gir dessuten språkhjelperne en verdifull arbeidserfaring som de kan ha med seg videre inn i sin yrkeskarriere. Dette gir altså gevinst både for de som mottar språkhjelp og for de som gir den.

Skolen tegner i samarbeid med NAV praksiskontrakt med aktuelle kandidater, og gjennomfører praksisoppfølging på lik linje med andre praksisplasser.

Alle som har vært i praksis som språkhjelpere får en attest og referanseperson på gjennomført kurs og periode for praksis.

Kontaktpersoner for Språkhjelp gjennom språkhjelperne

Lise Ann Gummesen
E-post: lise.gummesen@osloskolen.no

Nina Elise Hauger
E-post: nina.hauger@osloskolen.no

Randi Holand
E-post: randi.holand@osloskolen.no