Hovedseksjon

Om Delprogram sysselsetting

Da staten og Oslo kommune videreførte samarbeidet om Groruddalssatsingen for en ny tiårsperiode fra 2017 ble arbeidet innrettet med tre delprogrammer:

• Nærmiljø
• Oppvekst og utdanning
• Sysselsetting

Fra og med 2019 ble også Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen inkludert i programmet.

Delprogram sysselsetting jobber for at flere innvandrere skal komme i jobb og oppnå en varig tilknytning til arbeidslivet gjennom å utvikle tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet. Staten er samarbeidspartner i programmet og vil overføre gode erfaringer til andre kommuner. Arbeidet er lagt opp som et bredt offentlig og privat partnersamarbeid. På sikt skal dette fremme tjenesteinnovasjon på tvers av sektorer og systemer. 

Delprogram sysselsetting skal:
• Tilby en faglig og finansiell ramme for gode initiativer fra partnerne i programmet som kan føre til større overgang til arbeid for programmets målgruppe.
• Bistå med profesjonalisering innen tjenesteutvikling og innovasjon og være kilde til kunnskap på området.
• Være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å sette dagsorden innenfor temaene sysselsetting, kvalifisering, integrering og levekår.

Fra Oslo VO er Rosenhof, Helsfyr og Skullerud, samt Oslo VO Servicesenter, inkludert i delprogrammet. I tillegg inngår NAV-kontorene i de bydelene som er omfattet av områdesatsingene (Alna, Bjerke, Grorud, Gamle Oslo, Stovner og Søndre Nordstrand).

Tjenesteutvikler Linda Moe er kontaktperson for Delprogram Sysselsetting ved Oslo VO Rosenhof. Spørsmål om delprogrammet og innspill om nye prosjektideer kan rettes til linda.moe@osloskolen.no

Per mars 2023 mottar skolen støtte til prosjektet Støttet frivillighet, Muntlig læringsmetodikk og NAV-kontakt i VO. I tillegg deltar vi i prosjektet Morsmålstøttet norskopplæring, der Oslo VO Helsfyr står som prosjekteiere.

Her finner du mer informasjon om Delprogram sysselsetting og om områdesatsingene i Oslo kommune