Hovedseksjon

ICDP kurs (foreldreveiledning)

Foreldre og barn

ICDP programmet bygger på en humanistisk tradisjon der en empatisk fortolkende holdning til barnet er et viktig element. ICDP har en tilpasset variant for minoritetsspråklige foreldre som har fått gode tilbakemeldinger fra familiene som har deltatt og de ansatte som har arbeidet med det. Gruppeprosessen har vist seg å understøtte foreldrenes mestringsevne og bygge bro mellom tradisjonelle omsorgsverdier og de verdiene som møter dem i det norske samfunnet. (Kilde: Fafo-rapport 2017:02.)  

Veiledningen er en prosess og gruppemøtene avholdes over en 12 ukers periode, 2 timer en gang i uken. Veiledningen skal være på morsmål og holdes av sertifiserte ICDP veiledere.  

Atlas kompetanse, bydel Vestre Aker og Oslo VO Rosenhof deltar sammen med Helseetaten i et prøveprosjekt for organisering og utprøving av ICDP kurstilbudet til introdeltakere i Oslo.   

Rosenhof VO tilbyr ICDP kurs på ulike språk og har løpende oppstart av grupper med påmeldte introdeltakere fra bydelene. Programrådgivere fra de ulike Nav kontorene melder på aktuelle deltakere, en oversikt over tilgjengelige kurs i Oslo finnes på ICDP Norges nettside.

Mor leverer sønn i barnehage

Informasjon og påmelding

Programrådgivere fra de ulike Nav kontorene melder på aktuelle deltakere.

Ved spørsmål angående dette tilbudet kan kursansvarlig Anita-Karin Tellnes kontaktes på epost: anita.tellnes@osloskolen.no

eller telefon: 45720337

Alternativt kan du kontakte inntakskonsulent Irina Gabrielsen:

irina.gabrielsen@osloskolen.no