Hovedseksjon

Sammen om en jobb

Sammen om en jobb (SAJO) er en frivillig organisasjon som jobber for bedre integrering og et mer mangfoldig arbeidsliv gjennom et mentorprogram. Programmet kobler deltakere med lang erfaring fra norsk arbeidsliv sammen med innvandrere/flyktninger i et 6-måneder langt program. På den måten skaper de relasjoner på tvers av kulturer, og viderefører kompetanse slik at flere nykommere får bidratt i det norske arbeidsmarkedet. De viktigste årsakene til at det er vanskeligere for innvandrere å komme i relevant arbeid, er manglende nettverk i Norge, lite kjennskap til norsk arbeidsliv og kultur, fordommer og opplevd risiko for arbeidsgiver, samt begrensende norskkunnskaper.

Dette er hindringer som ikke kan løses på egenhånd. Mentorprogrammet gjør deltakerne i stand til å overkomme mange av disse hindringene gjennom tiltak som mentorveiledning, fagseminarer, nettverksbygging og bedriftssamarbeid. Flere av Rosenhof sine deltakere har deltatt i mentorprogrammet til "Sammen om en jobb." I løpet av mentorprogrammet har de vært med på jevnlige samlinger og nettverkstreff med mentorene, hatt individuelle møter med sin mentor hvor de har fått bistand til å skrive CV, øve på intervjuer, kontakte relevante arbeidsgivere eller fått hjelp med utfordringer mens de har vært i praksis. SAJO forsøker å koble deltakerne med mentorer som har en liknende bakgrunn som disse eller som har erfaringer og nettverk som disse kan dra nytte av, slik at deltakerne kan få hjelp til å komme i stillinger som er relevante med hensyn til medbrakt kompetanse og utdanning.