Hovedseksjon

Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling på norskprøve sommer

On. 20.7.

Ønsker du å klage på resultatet på norskprøven som ble avviklet i mai/juni?

Du kan bare klage på resultatet på delprøve i skriftlig framstilling.
Når du klager kan du få samme resultat, et dårligere resultat eller et bedre resultat.
Du kan ikke klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven eller på muntlig prøve.