Høstkurs for deltakere i introduksjonsprogrammet

Ma. 28.9.fr. 2.10.

Det avholdes høstkurs for deltakerne i introduksjonsprogrammet fra 28.september til 2.oktober.

Alle som skal ha norskundervisning (spor 1, 2 og 3) skal møte på Oslo VO Rosenhof i Dynekilgata 10. Deltakerne vil få sms noen dager før kursstart med informasjon om tid og sted for oppmøte.

Deltakere påmeldt samfunnsfagkurs ved Oslo VO Servicesenter vil ikke få tilbud om høstkurs i Dynekilgata, men møter til samfunnsfag i Lørenveien 11. Deltakerne får egen innkalling fra servicesenteret. 

Timeplan for norskkurs i høstferien:
Deltakere med 5-dagerstilbud (under A1-nivå): mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.30 – 13:45
Deltakere med 3-dagerstilbud (over A1-nivå): mandag, tirsdag og fredag kl. 08:30 – 13:45