Kursperiode 2

Ma. 5.10. 0:00

fr. 13.11. 0:00

Kurs for nye deltagere

Velkommen til Oslo VO Rosenhof!

Neste kursperiode starter fra mandag 5.oktober. Inntaket varer frem til 16.oktober.

Tilbudsbrev og SMS sendes ut senest onsdag 14. oktober. Vær oppmerksom på at det kan gå kort tid fra du mottar tilbud, til kurset starter.

Deltagere som fortsetter på kurs

Velkommen tilbake etter høstferien!

For betalende deltagere

Hvis du betaler for kurs, gjør du dette i skolens resepsjon.

Du må møte personlig for å signere kontrakt og betale. 

Vi tar norske visa-kort og kontanter. 

Vi sender ikke faktura. 

Betalingsfrist er før første skoledag.