Kursperiode 2

Ma. 7.10. 0:00

fr. 15.11. 0:00

Kurs for nye deltagere

Velkommen til Oslo VO Rosenhof!

Vær oppmerksom på at det kan gå kort tid fra du mottar tilbud, til kurset starter.

Du får tilbudsbrev digitalt via Altinn (i papirpost hvis vi ikke har registrert personnummer), og påminnelse på sms eller e-post.

Deltagere som fortsetter på kurs

Velkommen tilbake etter høstferien!

For betalende deltagere

Hvis du betaler for kurs, gjør du dette i skolens resepsjon.

Du må møte personlig for å signere kontrakt og betale. 

Vi tar norske visa-kort og kontanter. 

Vi sender ikke faktura. 

Betalingsfrist er første skoledag.