Hovedseksjon

Norskprøver vinter 2022

Ma. 5.12.ti. 13.12.

Rosenhof arrangerer norskprøver fire ganger i året. Prøveperioden for norskprøven nivå A1-B2 vinter 2022 er 5.desember til 9.desember. Prøveperioden for norskprøven nivå C1 vinter 2022 er 12.desember til 13.desember.

Den avsluttende norskprøven

Den avsluttende norskprøven dokumenterer deltakerens språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 - B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige prøven er en digital prøve.

Prøven er en nasjonal prøve som arrangeres til bestemte tider i hele Norge. Kompetanse Norge er ansvarlig for utvikling av prøven. På Kompetanse Norge sine sider kan du finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver.

I Oslo avvikles det norskprøver på Oslo VO Helsfyr, Oslo VO Rosenhof, og Oslo VO Skullerud.

Du kan lese mer om norskprøvene på Kompetanse Norge sine sider.

Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter.

Den skriftlige prøven har tre deler:

lytteprøve (25–50 minutter)
leseprøve (75 minutter)
skriveprøve (90 minutter på nivå A1–A2 og nivå A2–B1, 120 minutter på nivå B1–B2)

Inkludert registrering og pause varer prøven 4,5–5 timer