Norskprøver nivå A1-B2 vinteren 2021

Ma. 6.12.fr. 10.12.

Rosenhof arrangerer norskprøver fire ganger i året. Prøveperioden vinteren 2021 er 6.desember til 10.desember. Muntlige prøver A1-B2 gjennomføres torsdag 9.desember.

Den avsluttende norskprøven

Den avsluttende norskprøven dokumenterer deltakerens språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 - B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige prøven er en digital prøve.

Prøven er en nasjonal prøve som arrangeres til bestemte tider i hele Norge. Kompetanse Norge er ansvarlig for utvikling av prøven. På Kompetanse Norge sine sider kan du finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver.

I Oslo avvikles det norskprøver på Oslo VO Helsfyr, Oslo VO Rosenhof, og Oslo VO Skullerud.

Du kan lese mer om norskprøvene på Kompetanse Norge sine sider.

Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter.

Den skriftlige prøven har tre deler:

lytteprøve (25–50 minutter)
leseprøve (75 minutter)
skriveprøve (90 minutter på nivå A1–A2 og nivå A2–B1, 120 minutter på nivå B1–B2)

Inkludert registrering og pause varer prøven 4,5–5 timer