Hovedseksjon

Åpen dag på Rosenhof VO

Plakat fra MiR: mangfold, inkludering og respekt

På de ulike arrangementene på Rosenhof kommer mange ulike organisasjoner som representerer en stor bredde i tilbud som er relevant for våre deltakere innenfor ulike kategorier: 

•Informasjon, sosialisering og språktrening: Caritas, MiR, JURK, Røde Kors, Primærmedisinsk verksted, Ungdom mot Vold, Verdensbiblioteket, JobbX, Oslo Pride

Familie, helse og idrett: Oslo Sanitetsforening, Oslo idrettskrets og Aktivitetsguiden, Tøyen sportsklubb, Helseforum for kvinner

Lokale frivillighetssentraler: Grünerløkka, Grønland, Tøyen samt Stovner frivillighetssentraler

Vi er glade for at så mange ulike organisasjoner ønsker å benytte anledningen til å informere våre deltakere om sine tilbud. 

Oslo VO Skullerud/Ellingsrud skal ha åpne dager i mars, og vi planlegger flere åpne dager i filial for norskundervisning i Dynekilgata 10 senere i vår, og vi er glad for at det er blitt en etablert form for dialog og informasjon om tilbud i frivillig regi til deltakerne i Oslo VO

Om du har spørsmål om åpen dag, kan du ta kontakt med skolens frivillighetskoordinator Siri Høie siri.hoie@osloskolen.no