Hovedseksjon

Fagdag om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold - Laget rundt deltakeren i et større perspektiv

Mangfoldsrådgiverne Amna Wasim og Ingebjørg Myhr holder innlegg om  negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Cecilie Rosenberg Arnesen ved Politiets utlendingsforvaltning, Kristin Berntsen ved Oslo krisesenter, Sandy Farazjou NAVs representant i Kompetanseteamet og Farah Ghazanfar koordinator i Kompetanseteamet var invitert til å fortelle om sitt arbeid, og om hvordan de hjelper utsatte som også kan være deltakere ved voksenopplæringen hos oss.

Deltakerne var engasjerte og stilte viktige spørsmål som følges opp som en fortsettlig del i kompetansehevingen på Rosenhof. Vi kommer spesielt til å sette søkelys på avvergingsplikt og klare rutiner og retningslinjer.

I etterkant av fagdagen har flere lærere tatt kontakt med mangfoldsrådgiver, Amna Wasim. Hun oppfordrer flere til å ta kontakt og minner om at du også kan drøfte anonymt.

Målsettingen med fagdagen var å få økt fenomensforståelse, innsikt i hvordan det «eksterne» laget rundt deltakeren jobber, økt forståelse for viktigheten av skolen og lærers rolle og hvor viktig det er med riktig hjelp.

Fagdagen i april ble avsluttet med gruppearbeid.