Hovedseksjon

Kontaktpersoner i deltakerrådet i Dynekilgata

To personer som sitter ved et bord

Nytt for skoleåret 2023/2024 er at alle deltakere fra alle norskavdelingene, og ikke kun intro er representert i deltakerrådet i Dynekilgata.

Ikke alle klassene i Dynekilgata har valgt representanter i deltakerrådet.  De som nå utgjør deltakerrådet, kan derfor ta opp saker på vegne av flere enn egen klasse. Denne våren er Leila Bottora og Salem Ibrahim leder og nestleder. Deltakere fra klasser som ikke er representert i deltakerrådet, kan ta kontakt med dem om de har saker de ønsker at deltakerrådet skal fremme.

Leila og Salem kan kontaktes på chat på Teams: søk opp Leila Bottaro eller Salem Ibrahim på Teams, eller via følgende epost: lecea007@osloskolen.no eller salem.ibrahim@osloskolen.no

Opplæringsloven sier at alle skoler skal ha elevråd/deltakerråd, og deltakere bestemmer hva de vil ta opp, diskutere og foreslå endring. Det ligger ingen begrensing i hvilke saker deltagerråd kan ta opp, men i hovedsak dreier det seg om forhold som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø. Kort sagt elevenes hverdag!

I Dynekilgata har fokus dette skoleåret vært på:

  • Ønske om flere åpne møteplasser og sosiale rom på skolen
  • Behov for elevkantine
  • Forslag til turer og ekskursjoner
  • Behov for informasjon/opplæring på ulike tema i undervisning, for  eksempel jobbsøk, helse, nettverk eller foreldrerolle i nytt land
  • Behov for informasjon om ulike tilbud som finnes utenfor skolen