Hovedseksjon

Norskprøver i Dynekilgata 13-17.mars

Solveig Fjukstad

Fremmøte
Gå direkte til prøvelokalet, hvor du blir tatt imot av eksamensvaktene våre. Møt opp til oppgitt tid. Dersom du kun har meldt deg opp til delprøver, skal du likevel møte til oppsatt tid. Kandidater som kommer for sent, blir avvist. Se informasjon om tidspunkt og sted for oppmøte i brevet fra skolen. Du kan også se hvor prøven skal være på Min Side på norskprøven.no
Det er ikke mulig å bytte eller endre dato, tidspunkt eller sted.
Skriftlig prøve varer i 5-6 timer. Muntlig prøve varer i ca. 30 minutter.

Legitimasjon
VIKTIG! Husk gyldig legitimasjon, og ta gjerne med egen penn. Vær oppmerksom på at du ikke kan ta norskprøver dersom du ikke har gyldig ID med deg på prøvedagen. Gammelt bankkort, pass- eller oppholdskort som er utgått på dato godtas ikke. Du må vise gyldig legitimasjon og signere på kandidatlisten når du kommer til prøvelokalet.
Godkjent legitimasjon er:
• Pass
• Norsk førerkort
• Norsk bankkort med bilde
• Oppholdskort for utlendinger i Norge
• Postens ID-kort utstedt etter 1.april 2003
• Reisebevis for flyktninger og utlendingspass
• Asylsøkerbevis med navnetrekk og informasjon om fødested

Hold deg hjemme hvis du er syk, men meld fra til prøvestedet. Prøveavgiften blir refundert dersom fraværet dokumenteres med legeerklæring. Gi beskjed om fraværet på e-post så raskt som mulig: postmottak@osloskolen.no
Merk emnefeltet i e-posten med Rosenhof. Husk at sensitiv informasjon ikke skal sendes på e-post. Legeerklæringer må leveres fysisk i resepsjonen i Dynekilgata 10.
Kantinen vår er dessverre stengt for tiden, men det er selvsagt lov til å nyte medbragt mat i pausen.

Fusk
Mobiltelefon
Du må levere mobiltelefonen din til eksamensvakten. Du kan ikke ha den i lommen, vesken eller ved plassen din. Hvis en kandidat blir tatt med mobiltelefon på seg under prøven, blir det oppfattet som forsøk på fusk.
Andre typer fusk
Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som fusk. Eksempler på fusk kan være:
• bruk av internett, elektroniske hjelpemidler, smartbriller, smartklokker og mobiltelefon
• bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk)
• kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
• bruk av falsk legitimasjon
• bruk av ordbok eller medbrakte notater
• kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Fusk, eller forsøk på fusk, fører til at
• du blir bortvist fra lokalet
• du ikke får prøvebevis for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden (dette gjelder for skriftlig og muntlig norskprøve)
• du risikerer å bli utestengt fra norskprøven i inntil ett år
• du må betale prøveavgift når du skal ta prøven neste gang