Hovedseksjon

Norskkurs B2-C1

Nivå B2

Å være på et B2-nivå i norsk innebærer at du har et godt ordforråd knyttet til eget dagligliv, i tillegg til eget fagområde. Du kan holde foredrag om emner knyttet til eget dagligliv, men også om politikk, miljø og medier. Du kan gi instruksjoner og beskjeder, og forstår noen norske dialekter. Du skal kunne vurdere tekster kritisk og kan bruke ulike læringsstrategier etter behov. Du kan skrive tekster i ulike sjangre, som referater, sammendrag og argumenterende tekster. 

Nivå C1

Å være på et C1-nivå i norsk innebærer at du kan forstå, gjengi og diskutere lengre tekster med krevende innhold, og analysere hva forfatteren ønsker å fortelle, også det som ikke står tydelig uttrykt i teksten. Du har et godt ordforråd og varierer språket ut fra hvilket formål du har med tekster og samtaler. Du mestrer norsk grammatikk, og kan skrive tekster om emner som ikke nødvendigvis er nært ditt eget dagligliv og arbeid. Du har mange og varierte læringsstrategier og bruker dem hensiktsmessig i tilegnelse av ny kunnskap.

Hvem har rett til gratis kurs?

På Oslo VO Servicesenter sine sider kan du lese om hvilke deltakere med rett og plikt til norskopplæring etter Integreringsloven (gjelder de som har kommet til Norge etter 01.0.12021), som har rett til gratis undervisning og hvem som må betale selv.
Deltakere med rett og plikt til norskopplæring etter introdkusjonslovenkan kan fortsette sin opplæring fram mot nivå B2 innenfor rammen av de pliktfestede 600 timene. Opplæring over B1-nivå som skjer utenfor de 600 timene må betales av deltakeren selv. 

Kontakt oss:

E-post: postmottak@osloskolen.no
NB! Merk eposten med B2-C1-kurs Rosenhof 
Tlf: 22 38 77 00


Hvordan søker du på kurs

Ordningen med egen opptaksprøve til B2-C1-kurs ved Oslo VO Rosenhof  er avviklet. For å søke om B2-C1-kurs må nye deltagere, og deltagere som ikke har vært aktive i Oslo VO siste året, søke via Oslo VO Servicesenter. Deltagere som har vært aktive deltagere i Oslo VO siste året kan sende e-post til postmottak@osloskolen.no (merk emnefelt med Oslo VO Rosenhof). Les mer her.

Norskkurs