Norskkurs B2

Nivå B2

Å være på et B2-nivå i norsk innebærer at du har et godt ordforråd knyttet til eget dagligliv, i tillegg til eget fagområde. Du kan holde foredrag om emner knyttet til eget dagligliv, men også om politikk, miljø og medier. Du kan gi instruksjoner og beskjeder, og forstår noen norske dialekter. Du skal kunne vurdere tekster kritisk og kan bruke ulike læringsstrategier etter behov. Du kan skrive tekster i ulike sjangre, som referater, sammendrag og argumenterende tekster. 

Hvem kan delta på B2-kurs?

Deltakere med rett og plikt til norskopplæring kan fortsette sin opplæring fram mot nivå B2 innenfor rammen av de pliktfestede 600 timene. Opplæring over B1-nivå som skjer utenfor de 600 timene må betales av deltakeren selv.

For å delta på B2-kurs må du enten ha bestått norskprøven med resultat B1 i alle fire ferdigheter, eller ta opptaksprøven til B2-kurs. 

Kontakt oss:

E-post: postmottak@osloskolen.no
NB! Merk eposten med B2-kurs Rosenhof 
Tlf: 22 38 77 00


Kurstider og priser B2

Kurspriser og tider 11.oktober - 19.november 2021

Kveldskurs:
mandag og onsdag, kl.16:30-20:15, kr. 4000.

Dagskurs:
Mandag, tirsdag og onsdag, kl. 09:30 - 11:45, kr. 5000.
Onsdag, torsdag og fredag, kl. 09:30 - 11:45, kr. 5000.
Mandag, tirsdag og fredag, kl. 09:30 - 11:45, kr. 5000.

Opptaksprøve til B2-kurs

Hvem kan ta opptaksprøven?

Opptaksprøven er for deg som vil gå på B2-kurs og som ikke har bestått norskprøven med resultat B1 i alle fire ferdigheter. Opptaksprøven er både for deltakere ved Oslo VO Rosenhof og eksterne. 

Merk at alle nye søkere til kurs i norsk ved Oslo Voksenopplæring uansett må møte personlig på Oslo VO Servicesenter for å registrere sin søknad.

Opptaksprøve til B2-kurs med oppstart 22.november er:
Mandag 29.november kl.17.00 og torsdag 2.desember kl. 12.00. Opptaksprøven er gratis og varer i ca 3 timer.

Påmelding
Påmeldingsfrist til opptaksprøve i november/desember er mandag 22.november, klokken 14.00.Du melder deg på ved å sende e-post til postmottak@osloskolen.no
NB!: Merk eposten med "Oslo VO Rosenhof - Påmelding opptaksprøve til B2-kurs"

I e-posten må du skrive:

  • Navnet ditt
  • Fødselsdato (ikke send hele personnummeret)
  • DUF-nummer  (Hvis du ikke har, skriver du "Har ikke")
  • Brukernavn Feide (Hvis du ikke har, skriver du "Har ikke")
  • Mobilnummeret ditt
  • E-posten du bruker
  • Hvilken dag du ønsker å ta prøven (29.november eller 2.desember)