Hovedseksjon

17. mai 2023

17.mai

17. mai er Norges nasjonaldag. Dagen feires fordi Norge fikk sin egen grunnlov 17. mai 1814. Dagen kalles også grunnlovsdagen.

Norges grunnlov ble enstemmig vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814. Dagen etter, den 17. mai ble Grunnloven datert og undertegnet av presidentskapet. Samme dag ble prins Christian Frederik valgt til norsk konge.

17. mai er offentlig høytidsdag og offisiell flaggdag. Nasjonaldagen markeres blant annet med barnetog. Mange sanger, som nasjonalsangen Ja, vi elsker og Fedrelandssalmen er spesielt knyttet til 17. mai.

Kilde: https://snl.no/17._mai