Hovedseksjon

Informasjonsmøter for videregående opplæring i Oslo VO

Logo Oslo Kommune

Møtene foregår på Teams. Du kan stille spørsmål til både veiledere og saksbehandlere.

Tirsdag 12. september holdes det to møter:

kl. 10-11: Om å søke videregående opplæring for søkere som er under B1-nivå i norsk.

kl. 18-19:30: Om å søke fag for studiekompetanse, om 23/5-regelen og påbygg på yrkesfag.

Tirsdag 19. september kl. 18-19:30 er temaet å søke yrkesfag med litt info om realkompetansevurdering og flere veier til fagbrev.

Tirsdag 26. september kl. 18-19:30 er siste møte og for søkere med utdannelse fra andre land og som ønsker å ta høyere utdannelse i Norge.

På denne siden https://udeoslovo.pameldingssystem.no/informasjonsmoter

finner du oversikt over alle infomøtene og du kan melde deg på dem.

Vi minner om søknadsfristen 1. oktober.

Vel møtt!