Hovedseksjon

Kvinnedagen

Lise Åserud / NTB scanpix

Hva er egentlig kvinnedagen?

Den internasjonale kvinnedagen markeres den 8.mars hvert år, og ble startet av den tyske feministen, Clara Zetkin.

Dagen markeres av både kvinner og menn i mange land. I Norge ble kvinnedagen markert for første gang i 1915.

Vi er heldige som bor i Norge – et land der det, i motsetning til i veldig mange andre land, finnes mye mer likhet mellom menn og kvinner, og der kjønnene har lik verdi.  Men likestilling har ikke kommet av seg selv, og må alltid kjempes for.

Likestilling handler om rettferdighet og demokrati; kvinner og menn skal få like muligheter til å delta i samfunnet. Derfor er kampen for kvinners rettigheter og like muligheter er et sentralt element i et sivilisert samfunn.

Det er ingen land i verden som har oppnådd full likestilling; selv om vi lever i et moderne samfunn, har vi fremdeles en jobb å gjøre. Den jobben må vi alle gjøre – hver dag – men kvinnedagen minner oss alle på at arbeidet må fortsette!

Hva skjer på kvinnedagen?

8.mars-arrangementet er en viktig markering av kvinne-saker. I Oslo møtes alle som vil på Youngstorget kl.17:30 for å høre på taler og marsjere i gatene, i et folketog, til støtte for forskjellige saker. Folketoget er sentralt i vår ytringsfrihet, og dette arrangementet er en viktig del av kvinnebevegelsen og kvinnekampen er i Norge.

Hva er hovedtemaet i år?

Årets tema for den Internasjonale kvinnedagen 2023 er «DigitALL: Innovation and technology for gender equality». Vi er alle avhengig i samfunnet vårt, av internett, og i store deler av verden brukes internett til å utføre hverdagslige aktiviteter som å bestille legetime eller gjennomføre en banktransaksjon. Likevel har 37% av kvinner få eller ingen digitale kunnskaper.  Kvinner utgjør nesten halvparten av verdens befolkning, men 259 millioner færre kvinner enn menn har tilgang til internett.

Dersom kvinner ikke har tilgang til internett, og ikke føler seg trygge på nettet, er de ikke i stand til å utvikle de nødvendige digitale ferdighetene for å kunne delta aktivt i samfunnet. Dette reduserer mulighetene deres til å få jobb eller karriere. A bringe kvinner inn i teknologien resulterer i mer kreative løsninger, og gir større muligheter for innovasjoner som møter kvinners behov, og fremmer likestilling.

Temaet for kvinnedagen 2023 anerkjenner det digitale kjønnsgapet, og viktigheten av både å beskytte rettighetene til kvinner og jenter i digitale rom, og rette søkelyset på nettbasert og IKT-relatert vold.

Det er vanlig å gi en rød rose til de kvinnene som betyr mye i livet ditt – hvem skal få rose av deg i år …?