Hovedseksjon

Rosenhof VO 40 år!

Et nærbilde av Rosenhof sin annonse i VG 1984

Hele våren og sommeren 1984 pågikk en politisk debatt om Rosenhof skulle benyttes til undervisningsformål eller til sykehjem. Det viste seg etter hvert at å bygge om Rosenhof skole til sykehjem ville bli dyrere enn å bygge nytt. I Aftenposten 29. august 1984 står det:  

«Skolestart for fullt på Rosenhof 17. september 

Norskopplæringen for voksne innvandrere, flyktninger og sigøynere som nå samles under en leder, eventuelt rektor, og to inspektører, på Rosenhof skole, vil komme i gang med forskjellige kurser fra neste uke av og med full undervisning fra 17. september. De tre stillingene skal besettes i skolestyrets møte torsdag. Omkring 30 lærere er ansatt for kommende skoleår for å undervise disse gruppene, forteller skoleinspektør Paul Jasper til Aftenposten.» 

Rosenhof skole har med andre ord en lang og stolt tradisjon, og vi gleder oss til å markere 40-årsjubilet for både ansatte og deltakere i løpet av året. Hipp hurra!