Erasmus + prosjektet: Family +

Erasmus +

Vi hadde mobilisert deltakere, lærere, innbyggere, frivillige organisasjoner, FAFO, byrådet og entreprenører for å sette søkelyset på Oslo som en by med et stort hjerte og et ubrukt potensial for tverr-sektorielt samarbeid.  

Journalist og tidligere deltaker på Oslo VO Rosenhof Ka Man Mak,
redaksjonen i The Oslo Desk og Valborg Svånå klarte å samle nok stemmer (over telefon) og relevant informasjon, slik at Ka Man Mak med kollegaer kunne publisere prosjektet digitalt på #The Oslo Desk. Podcast og artikler oppsummerer i hovedsak det partnere i prosjektet deler av tanker rundt mangfold, sosial inkludering og rollen til offentlig sektor i integreringsarbeid. Det er blant annet en podcastepisode med Ismahan Ahmed Adan om Bydelsmødre, og en med Lene Løge Almqvist om grunnskolen på Oslo VO Rosenhof. Ikke alle ble med denne gangen fordi verden ble snudd på hodet, og smått og stort trengte bistand og trøst. Det fine ved å gå digitalt, er at vi kan tilføye flere stemmer fra feltet ved behov når vi først er samlet på nett. 

Les om prosjektet her.
Sjekk ut vår TODcast her.