Hovedseksjon

Inkludering av sosiale entreprenører i opplæringssektoren

Bilde av kvinner som sitter på pulter og ser på en lærer som skriver på tavle.

Face 2 Face tilbyr et kurs for deltakere i grunnskolen med fokus på tematikk som Aktivt medborgerskap og Interkulturell barneoppdragelse for 3rd culture kids.

Face 2 Face jobber med innovative prosjekter som handler om folk. Samarbeidet er basert på en felles forståelse om at deling av praktiske erfaringer, fagkompetanse og nettverk, kan øke bevisstheten om deltakernes behov, og skape bedre forutsetninger for å tilby likeverdige tjenester.

Vi vil vise hvordan sosiale entreprenører og offentlig sektor kan samarbeide om å tilby alternative læringsarenaer, ved å integrere og konkretisere mål i tverrfaglige emner med realistiske perspektiv fra gateplan.

Dette er et spennende samarbeid som vi forventer skal ha en god effekt på integreringsarbeidet for våre deltakere.

Rega Aberra fra Face 2 Face brobyggersenter.

Kontaktperson

Kontaktperson Oslo VO Rosenhof:
Valborg Svånå
Tlf: 900 42 996
E-post: valborg.svana@ude.oslo.kommune.no