Kursdeltakere på Oslo VO Rosenhof scorer over gjennomsnittet på norskprøven

Bilde av elever som har norskprøve i aulaen.

I løpet av prøveperioden i mai-juni ble det gjennomført 600 muntlige- og 640 skriftlige norskprøver på Oslo VO Rosenhof.

Rundt halvparten av prøvene ble gjennomført av Rosenhofs egne kursdeltakere, hvorav hele 50% oppnådde B1 eller B2 som resultat på delprøven i skriftlig fremstilling.

På landsbasis oppnådde 35% av de 8105 kandidatene B1 eller bedre på denne delprøven.

Vi gleder oss over strålende resultater, og er stolte av både lærere og deltakere