Løkkelua på Rosenhof

Løkkelua

Laget, Quo Vadis og Rosenhof VO har gjennom mange år samarbeidet i arbeidet med å skape gode arenaer for å lære norsk og rette det mot arbeidslivet. Vi holder til i samme bygg nettopp for å fjerne unødvendige hindre for samarbeid. Nå har Laget, Quo Vadis sammen med klesprodusenten Northern Playground startet en lue-produksjon med stor suksess. Vi heier på deltakerne våre, og på Laget, Quo Vadis!